Decizia nr. 1094 din 28.10.2010

28.10.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. STUDIOUL TVC S.R.L.
pentru postul ALPHA TV din localitatea Focşani

S.C. STUDIOUL TVC S.R.L.
B-dul Republicii bl. G1, sc. E, mezanin I, II
PITEŞTI Jud. Argeş

pentru postul ALPHA TV
Str. Mareşal Antonescu nr. 4
FOCŞANI Jud. Vrancea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 octombrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la CNA sub nr. 13672/20.10.2010 prin care radiodifuzorul S.C. STUDIOUL TVC S.R.L. a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe pentru postul ALPHA TV din localitatea Focşani, judeţul Vrancea, după expirarea termenului de 90 de zile solicitat şi aprobat de Consiliu.

Radiodifuzorul S.C. STUDIOUL TVC S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV 035.4/19.05.1993 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 015.4/12.05.2005 pentru postul de televiziune ALPHA TV din localitatea Focşani, judeţul Vrancea.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 9486/12.07.2010, S.C. STUDIOUL TVC S.R.L. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea întreruperii emisiei pentru postul ALPHA TV din localitatea Focşani, judeţul Vrancea, motivând o avarie la instalaţia electrică din site-ul aparţinând SC Realitatea Media SA din Focşani, site de la care se alimentează şi postul ALPHA TV.

Prin adresa de răspuns nr. 9549/13.07.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe pentru postul ALPHA TV din localitatea Focşani, pentru o perioadă de 90 de zile, respectiv până la data de 02.10.2010.

După expirarea termenului pentru care Consiliul îşi exprimase acordul privind întreruperea difuzării serviciului de programe ALPHA TV din localitatea Focşani, radiodifuzorul nu s-a conformat dispoziţiilor legale şi nu a comunicat la C.N.A. situaţia acestui serviciu.

În urma verificărilor efectuate în perioada 02-06.10.2010, inspectorul teritorial a constatat că nu a fost reluată emisia postului ALPHA TV, motiv pentru care a solicitat, telefonic, relaţii de la domnul Florin Velea, directorul tehnic al postului. Acesta a precizat că nu a fost reluată emisia, deoarece nu a plătit factura pentru energia electrică, iar asociaţia de locatari nu le mai permite să emită până nu se achită această factură, aspecte consemnate în raportul de constatare încheiat de inspectorul teritorial al CNA, întocmit în data de 06.10.2010.

Deşi inspectorul teritorial al CNA a constatat că emisia postului nu a fost reluată, fapt confirmat şi de directorul tehnic al postului ALPHA TV, prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 12895/05.10.2010, radiodifuzorul a înştiinţat Consiliul cu privire la faptul că emisia postului ALPHA TV a fost reluată, în parametrii tehnici aprobaţi.

Ulterior, radiodifuzorul a revenit cu adresa înregistrată la CNA sub nr.13672/20.10.2010 prin care solicită acordarea unui nou termen de 45 de zile pentru reluarea emisiei postului ALPHA TV, întrucât site-ul de la care se alimentează cu energie electrică şi care aparţine SC Realitatea Media SA nu este funcţional, motiv pentru care nu poate fi reluată emisia postului până la remedierea situaţiei tehnice.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. STUDIOUL TVC S.R.L. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe ALPHA TV, din localitatea Focşani, judeţul Vrancea, pentru 90 de zile, din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. STUDIOUL TVC S.R.L. pentru postul ALPHA TV din localitatea Focşani, judeţul Vrancea, şi dispune intrarea în legalitate în termen de 45 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.