Decizia nr. 1107 din 04.11.2010

04.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. PRO TV S.A.
CUI : 2835636
Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2

pentru postul de televiziune PRO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la ediţiile din 12 şi 13 octombrie 2010 ale emisiunii « Happy Hour », difuzate de postul de televiziune PRO TV.

Postul PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-1/13.10.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunilor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 16 din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor art. 39 din Legea audiovizualului :

« (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective ».

Postul de televiziune PRO TV a difuzat în zilele de 12 şi 13 octombrie 2010, începând de la ora 17.45, două ediţii ale emisiunii « Happy Hour » în care a fost dezbătut, alături de alte subiecte, şi cel referitor la publicarea într-un ziar a unor fotografii pentru adulţi făcute de actorii Anca Pandrea şi Iurie Darie.

Emisiunile nu au fost precedate de vreo avertizare privind restricţiile de vizionare, iar pe parcursul lor nu a fost afişat niciun simbol vizual de avertizare.

În ediţia din 12 octombrie a emisiunii, după ce prezentatorul Cătălin Măruţă a precizat că « a vuit toată România, după ce au apărut în ziar pozele cu Iurie Darie şi Anca Pandrea goi, în ipostaze fierbinţi », pe ecran a fost afişat titlul : NUDITATE LA 80 DE ANI. ŞOC SAU NU ?

Sub forma unui montaj, au fost difuzate fotografii nud ale actorilor Iurie Darie şi Anca Pandrea, părţile intime ale corpurilor fiind blurate. Montajul a fost însoţit de o melodie şi de următorul comentariu din off : Dragostea dintre actorii Iurie Darie şi Anca Pandrea este încă vie şi după 24 de ani. Mai mult decât atât, dragostea lor e tânără şi cât se poate de vioaie, după cum s-a putut vedea ieri."

După prezentarea unor fragmente din filme în care a jucat Iurie Darie, au fost făcute o serie de comentarii din off, după care au fost difuzate, din nou, fotografii nud ale actorilor Iurie Darie şi Anca Pandrea, părţile intime ale corpurilor fiind blurate.

Pe parcursul emisiunii, în timpul căreia au fost prezenţi cei doi actori, s-a discutat despre fotografiile apărute în ziarul « Naţional », au fost prezentate fotografii blurate cu cei doi invitaţi dezbrăcaţi în pat, în diferite momente erotice.

La un moment dat, discuţiile au avut ca temă interesul celor doi actori pentru a juca în filme pentru adulţi.

Redăm din raportul de monitorizare :

"Cătălin Măruţă : Dar să ştiţi că sunt actori care şi-au declarat, şi-au spus părerea despre aceste fotografii, o să auziţi şi dumneavoastră, imediat, despre ce este vorba, dar vreau să vă mai întreb dacă tot dumneavoastră aţi declarat că v-ar tenta să jucaţi şi în filme pentru adulţi, să le spunem aşa, şi că aţi vrea să jucaţi şi în filme pentru adulţi, atât dumneavoastră, cât şi Iurie Darie.
Anca Pandrea : Păi, asta a fost gluma lui Iura.
Cătălin Măruţă : Dar a fost o glumă ?
Anca Pandrea : El a fost cu ideea, dar dacă se va face, n-am nimic. Am ceva contra ? Aveţi ceva contra ? Mulţumesc !
Cătălin Măruţă : Chiar v-aţi gândit să jucaţi în astfel de filme ?
Anca Pandrea : M-am uitat pe fotografiile făcute de Fane şi am văzut cât de bine arăt eu şi Iura şi atunci am zis : ia să încercăm şi chestia asta !
Cătălin Măruţă : Pentru că imediat am văzut că au apărut şi producători de fime pentru adulţi şi deja au câteva oferte. Deci, aţi accepta să jucaţi în filme pentru adulţi ?
Anca Pandrea : Da, dar numai cu Iura.
Cătălin Măruţă : Şi dacă vi s-ar propune amândurora un asemenea rol, aţi accepta ?
Anca Pandrea : Numai amândoi.
Cătălin Măruţă : Da’ aţi accepta ?
Anca Pandrea : Da, da, da.

În ediţia din 13.10.2010 a emisiunii Happy Hour, de la ora 17:45, a fost invitată Anca Pandrea. Titlul afişat pe ecran : Tinereţe fără bătrâneţe. Emisiunea a fost difuzată fără semn de avertizare privind vârsta de vizionare.

Pe parcursul emisiunii, pe ecran (întreg sau splitat) s-au succedat fotografii blurate în care apar cei doi actori : cu bustul gol în pat, cum se sărută, Anca Pandrea pe butoaie, dezbrăcată.

Analizând cele două ediţii ale emisiunii, membrii Consiliului au apreciat că, în raport de conţinutul lor şi de ora de difuzare, respectiv 17.45, oră la care copiii au acces neîngrădit la vizionarea programelor de televiziune, emisiunile au fost de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a acestora.

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Or, în ceea ce priveşte ora de difuzare, postul de televiziune PRO TV nu a luat niciuna dintre măsurile prevăzute de legiuitor în scopul asigurării protecţiei copiilor în cadrul serviciilor de programe difuzate.

În privinţa conţinutului emisiunilor, al căror principal subiect a fost unul cu conotaţii sexuale, ilustrat cu imagini, difuzate în mod repetat pe parcursul emisiunilor, Consiliul a constatat că acesta a fost de natură a aduce atingere dezvoltării morale şi mentale a copiilor, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Potrivit acestor dispoziţii legale, în raport de conţinutul programului audiovizual pe care îl transmit, radiodifuzorii trebuie să aibă în vedere intervalul orar de difuzare, ca măsură de protecţie a minorilor, astfel încât programele ascultate sau vizionate în familie, sau numai de către copii, să nu afecteze dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora.

Sub acest aspect, radiodifuzorii au obligaţia de a ţine cont şi de criteriile generale prevăzute art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului, în speţă cele cu privire la numărul şi natura scenelor de nuditate, precum şi cele referitoare la psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor.

Respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală trebuie să primeze în orice program audiovizual, întrucât nevoia de protecţie a copiilor are în vedere, în egală măsură, şi educarea acestora.

Având în vedere aceste aspecte, radiodifuzorul avea obligaţia de a lua toate măsurile legale astfel încât, prin difuzarea producţiilor audiovizuale respective, copiii să poată fi protejaţi.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont, de asemenea, şi de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor legale privind protecţia minorilor, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2), ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-1/13.10.1994) pentru postul de televiziune PRO TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. 16 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. PRO TV S.A.
CUI : 2835636
Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2

pentru postul de televiziune PRO TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1107/04.11.2010 privind amendarea cu 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. pentru postul de televiziune PRO TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRO TV cu amendă de 20.000 lei, întrucât subiectul abordat în emisiunea »Happy Hour”, ediţiile din 12 şi 13 octombrie 2010, referitor la viaţa privată a unor persoane, a fost ilustrat cu imagini având conotaţii sexuale, fapt de natură să prejudicieze dezvoltarea psihică şi morală a copiilor.

Potrivit dispoziţiilor legale, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, copiii nu pot avea acces la emisiunile respective”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.