Decizia nr. 1113 din 09.11.2010

09.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 80.000 lei a S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.

S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. C.U.I. 7286318
Str. Oţelarilor bl. 65, sc. A, ap. M2
Loc. Sibiu Jud. Sibiu

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A sub nr. 14184, 14191, 14192 din 01.11.2010 şi nr. 14283, 14284 din 02.11.2010, cu privire la difuzarea unui program local de către radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.

Radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV-C 504/16.03.2010 şi decizia de autorizare nr. 1682.0/22.04.2010 pentru postul TV TELELOVIŞTEA în localitatea Bumbueşti, judeţul Vâlcea.

În urma analizării raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a încălcat în mod flagrant prevederile art. 54 alin. (1) lit. e) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori.

La art. 54 din Legea audiovizualului se prevede că licenţa audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, iar furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

Conform prevederilor art. 17 din Decizia nr. 488/2010, radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală, iar în vederea modificării formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programului aprobate iniţial de CNA, radiodifuzorii au obligaţia să solicite acordul Consiliului cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea.

În fapt, SC TELELOVIŞTEA S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV-C 504/16.03.2010, decizia de autorizare nr. 1682.0/22.04.2010 şi anexa nr. 1/22.04.2010 pentru difuzarea unui serviciu de programe tip ,,videotext’’ cu denumirea TV TELELOVIŞTEA în localitatea Bumbueşti, judeţul Vâlcea.

Conform menţiunilor speciale de la pct. B.6 din anexa nr. 1/22.04.2010 a licenţei audiovizuale, Consiliul a aprobat radiodifuzorului difuzarea unui serviciu de programe tip ,,videotext’’, 24 de ore/zilnic, constând în informaţii despre serviciile CATV Teleloviştea, orarul casieriei, informaţii locale şi generale, anunţuri şi mica publicitate.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial în data de 01.07.2010, acesta a constatat că radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a modificat formatul de principiu al serviciului de programe tip „videotext”, modificare pentru care nu obţinuse acordul Consiliului, aşa cum avea obligaţia legală.

Pentru aceste motive, prin Decizia nr. 862/17.08.2010 S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) din Decizia CNA nr. 488/2010, precum şi a altor dispoziţii legale menţionate în decizia de sancţionare.

Ulterior aplicării amenzii de 25.000 lei, S.C. Teleloviştea SRL a continuat să difuzeze program local care nu se încadrează în categoria tip ,,videotext’’ (pentru care deţine licenţa audiovizuală şi care a fost aprobat iniţial la data de 22.04.2010), fapte ce contravin prevederilor menţionate mai sus.

Astfel, potrivit raportului întocmit de inspectorul teritorial audiovizual în data de 22.09.2010 şi completat prin Nota din 25.10.2010, postul TV TELELOVIŞTEA a difuzat un program local, constând în emisiuni cu imagini în mişcare, de exemplu : reportaje, emisiune cu comentariul d-lui Gheorghe Nicolae, videoclipuri cu muzică populară şi manele, deşi postul este licenţiat pentru oferirea de informaţii despre serviciile CATV TELELOVIŞTEA, orarul casieriei, informaţii locale şi generale, anunţuri şi mică publicitate.

Aceste documente au fost analizate în şedinţa publică din 26.10.2010, şedinţă la care a participat şi reprezentantul societăţii, care a luat la cunoştinţă astfel că faptele reţinute în sarcina sa, în calitate de radiodifuzor, contravin legislaţiei care reglementează condiţiile legale de difuzare a unui program audiovizual.

Analizând situaţia de fapt consemnată în Raportul întocmit de inspectorul audiovizual în data de 22.09.2010 şi completat prin Nota din 25.10.2010, Consiliul a considerat că radiodifuzorul continuă să difuzeze un program neautorizat, fiind înfrânte din nou dispoziţiile art. 54 din Legea audiovizualului, coroborate cu cele ale art. 17 din Decizia C.N.A. nr. 488/2010.

În aceste condiţii, a fost adoptată Decizia nr. 1077/26.10.2010 privind obligarea radiodifuzorului S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. de a difuza, în termen de 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, timp de 10 minute, între orele 19.00-19.10, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

După aplicarea acestei sancţiuni, ca urmare a mai multor sesizări, înregistrate la C.N.A sub nr. 14184, 14191, 14192 din 01.11.2010 şi nr. 14283, 14284 din 02.11.2010, cu privire la difuzarea unui program local de către radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L., inspectorul teritorial al CNA a monitorizat programul postului TV TELELOVIŞTEA difuzat în perioada 27-30.10.2010.

În urma monitorizării, s-a constatat că radiodifuzorul a continuat difuzarea unui program local zilnic, 24 de ore, alcătuit din videoclipuri de muzică populară, manele, fragmente din diverse scene umoristice ale trupei ,,Vacanţa mare’’, precum şi comentariile d-lui Gheorghe Nicolae, patronul postului.

Redăm din raportul de constatare, programul astfel cum a fost difuzat pe postul TV TELELOVIŞTEA, în perioada 27-30 octombrie 2010 :

- miercuri, 27.10.2010, interval orar 16.00- 22.00 : muzică populară, manele şi secvenţe umoristice cu trupa ,,Vacanţa mare’’ ;
- vineri, 29.10.2010, interval orar 20.00-02.00 ; muzica populară, manele şi secvenţe umoristice cu trupa ,,Vacanţa mare’’ ;
- sâmbătă, 30.10.2010, interval orar : 11.47 – 24.00 : comentariul d-lui Gheorghe Nicolae, muzică populară şi secvenţe umoristice cu trupa ,,Vacanţa mare’’.

În data de 30.10.2010, începând cu ora 17.38 pe postul TV TELELOVIŞTEA a fost difuzată o nouă emisiune de tip comentariu, realizată şi prezentată de Gheorghe Nicolae. Emisiunea a fost reluată, de încă două ori, în aceeaşi zi, până la ora 24.00.

Conţinutul acestei emisiuni este prezentat, în mod detaliat, în raportul întocmit de inspectorul teritorial, emisiune în care d-nul Gheorghe Nicolae se referă, printe altele, şi la participarea acestuia la şedinţa CNA din data de 26.10.2010.

Astfel, din monitorizările efectuate de inspectorul teritorial rezultă că radiodifuzorul a difuzat program local cu imagini în mişcare, respectiv o emisiune tip comentariu şi de analiză a realităţilor locale, emisiuni de tip reportaj şi videoclipuri de muzică populară şi manele.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a continuat să difuzeze un serviciu de programe care nu este în conformitate cu cel aprobat de CNA la data de 22.04.2010, modificare pentru care nu a obţinut în prealabil acordul Consiliului, precum şi autorizările ulterioare legale necesare unei astfel de modificări.

Or, potrivit structurii serviciului de programe aprobat de CNA la data de 22.04.2010, radiodifuzorul putea să difuzeze doar program propriu tip ,,videotext’’, 24 ore/zilnic, constând în informaţii despre serviciile CATV TELELOVIŞTEA, orarul casieriei, informaţii locale şi generale, anunţuri şi mica publicitate.

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a continuat să încalce în mod flagrant prevederile art. 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 488/2010.

Pentru aceste considerente, ţinând cont că radiodifuzorul a fost sancţionat în mod repetat pentru încălcarea prevederilor invocate anterior, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 80.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. TV-C 504/16.03.2010 şi decizia de autorizare nr. 1682.0/22.04.2010 pentru postul TV TELELOVIŞTEA în localitatea Bumbueşti, judeţul Vâlcea, se sancţionează cu amendă în cuantum de 80.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori.


Către,

S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. C.U.I. 7286318

Str. Oţelarilor bl. 65, sc. A, ap. M2
Loc. Sibiu Jud. Sibiu

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1113/09.11.2010 privind amendarea cu 80.000 lei a radiodifuzorului S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. pentru postul TV TELELOVIŞTEA şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. cu amendă de 80.000 lei, întrucât a continuat să difuzeze programe audiovizuale fără a obţine în prealabil acordul Consiliului cu privire la modificarea licenţei audiovizuale, deşi a fost sancţionat în mod repetat.

Acest fapt contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea.’’

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.