Decizia nr. 1116 din 09.11.2010

09.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amdarea cu 10.000 a S.C. TV ANTENA 1 S.A.,
cu sediul în Bucureşti,Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1,
C.U.I. RO1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în perioada 15-30 septembrie 2010, de către postul de televiziune ANTENA 1.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025-1/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul ANTENA 1 în perioada 15-30 septembrie 2010, s-a constatat că în intervalul orar 18.00-23.00, durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost după cum urmează :

PDF - 59.7 ko
Tabel
Decizia nr. 1116 din 09.11.2010

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat de postul Antena 1 peste durata maximă legală, în perioada 15 - 30 septembrie 2010, a variat între minimum o secundă şi maximum 250 de secunde.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că postul a mai fost sancţionat anterior cu somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. titularul licenţei audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi deciziei de autorizare nr. 025/14.06.1994, pentru postul de televiziune Antena 1, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. TV ANTENA 1 S.A.
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. RO1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1116/09.11.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul de televiziune Antena 1 şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în perioada 15 - 30 septembrie 2010, durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00 – 23.00 a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.