Decizia nr. 1118 din 09.11.2010

09.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2 C.U.I. 4747298

pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la nerespectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în perioada 15-30 septembrie 2010, de către postul PRIMA TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.2/25.06.1993, decizia de autorizare nr. 101.0/24.03.1995 şi reautorizare nr. 101.0-1/24.03.1995).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul PRIMA TV, în perioada 15-30 septembrie 2010, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră, inserată între ecrane, în cadrul grupajelor, a fost după cum urmează :

PDF - 59.6 ko
Tabel
Decizia nr. 1118 din 09 noiembrie 2010

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, a variat între minimum o secundă şi maximum 347 de secunde.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute.

Având în vedere că S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., a mai fost sancţionată anterior, cu o amendă în cuantum de 50.000 de lei şi o somaţie publică, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunile nu şi-au realizat scopul preventiv, radiodifuzorul ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 040.2/25.06.1993, al deciziei de autorizare nr. 101.0/24.03.1995 şi reautorizare nr. 101.0-1/24.03.1995, pentru postul de televiziune PRIMA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2
BUCUREŞTI C.U.I. 4747298 pentru postul de televiziune PRIMA TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1118/09.11.2010 privind amendarea cu suma de 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., pentru postul PRIMA TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRIMA TV cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, întrucât în perioada 15-30 septembrie 2010, durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.