Decizia nr. 1120 din 09.11.2010

09.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. ABC PLUS MEDIA S.A.,
cu sediul în Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2, Jud. Bihor C.U.I. 13988880

pentru postul de televiziune NAŢIONAL TV
Str. Fabricii nr. 46B, sector 6, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la nerespectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în perioada 15-30 septembrie 2010, de către postul NAŢIONAL TV.

Postul de televiziune NAŢIONAL TV aparţine radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 33/11.07.2001 şi decizia de autorizare nr. 524.0/08.09.2003).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul NAŢIONAL TV, în perioada 15-30 septembrie 2010, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră, inserată între ecrane, în cadrul grupajelor, a fost după cum urmează :

PDF - 60 ko
Tabel
Decizia nr. 1120 din 09 noiembrie 2010

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, a variat între minimum o secundă şi maximum 49 de secunde.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. cu suma de 20.000 de lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 33/11.07.2001 şi al deciziei de autorizare nr. 524.0/08.09.2003 se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. ABC PLUS MEDIA S.A.,
Str. Teatrului nr. 1-2, Loc. Oradea, jud. Bihor
C.U.I. 13988880

pentru postul de televiziune NAŢIONAL TV
Str. Fabricii nr. 46B, sector 6, Bucureşti

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1120/09.11.2010 privind amendarea cu suma de 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., pentru postul NAŢIONAL TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune NAŢIONAL TV cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, întrucât în perioada 15-30 septembrie 2010, durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.