Decizia nr. 1124 din 09.11.2010

09.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4
BUCUREŞTI, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul programelor difuzate în perioada 15 - 30 septembrie 2010, de către postul de televiziune REALITATEA TV. Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul REALITATEA TV în perioada 15-30 septembrie 2010, s-a constatat că în intervalul orar 18.00-23.00, durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

PDF - 88.2 ko
Tabel
Decizia nr. 124 din 09.11.2010

Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, măsurarea acestor durate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele avertizărilor cu caracter obligatoriu, anunţurile de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională precum şi cele ale anunţurilor umanitare sau ale celor de utilitate publică.

Faţă de datele menţionate în tabelele prezentate, rezultă că, în medie, depăşirea timpului legal de difuzare a publicităţii a fost de aproximativ 22 de secunde, aceste depăşiri fiind de minimum 2 secunde şi maximum 1 minut şi 46 de secunde.

Normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea normelor referitoare la publicitate, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (titular al licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

REALITATEA MEDIA S.A.,
Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4
BUCUREŞTI, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1124/09.11.2010 privind amendarea cu suma de 10.000 lei a radiodifuzorului S.C.REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul REALITATEA TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, întrucât în perioada 15-30 septembrie 2010, durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.