Decizia nr. 1129 din 16.11.2010

16.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
pentru postul de televiziune REALITATEA TV

S.C. REALITATEA MEDIA S.A. C.U.I. 14080700
Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A. sub nr. 14550/08.11.2010 şi 14738/11.11.2010, cu privire la emisiunea „Ora de foc”, difuzată în data de 4 noiembrie 2010, de postul de televiziune REALITATEA TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 42 alin. (1) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului :

„Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”.

Conform prevederilor Codul audiovizualului :

- art. 42 alin. (1) „Orice persoană are dreptul la propria imagine”.
-art. 71 alin. (1) “În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii : _ a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.

În fapt, postul Realitatea TV a difuzat în data de 04.11.2010, în intervalul orar 21.01- 23.08, emisiunea „Ora de foc”, realizată de Oana Stancu. În cadrul emisiunii, în partea a doua a acesteia, au participat, în calitate de invitaţi : Miron Mitrea, Iulian Iancu, Ludovic Orban, Alice Drăghici –avocat, Mugur Ciuvică.

Analizând emisiunea din perspectiva aspectelor sesizate, membrii Consiliului au apreciat că aceasta s-a desfăşurat cu încălcarea dispoziţiilor legale privind informarea corectă şi obiectivă a publicului, precum şi cu încălcarea dreptului la imagine al persoanei.

Astfel, Consiliul a constatat că în cadrul discuţiilor ce au avut loc în emisiune s-a acreditat în mod repetat ideea că procurorii DIICOT „protejează”, prin mijloace de o legalitate îndoielnică, anumite persoane, întrucât nu au transmis instanţei de judecată înregistrările pe suport electronic ale unor discuţii telefonice, interceptări, în legătură cu obiectul dosarului „ALRO”.

Aceste afirmaţii au fost susţinute doar de concluziile moderatoarei sau ale invitaţilor pe marginea unui document emis de Biroul de Informare şi Relaţii Publice al ICCJ, ca răspuns la o solicitare de informaţii formulată de postul Realitatea TV.

Pornind de la faptul că, într-o emisiune anterioară, d-nul Doru Ioan Cristescu, fost procuror şef de birou la DIICOT, făcuse o serie de afirmaţii potrivit cărora SRI a depus la dosarul „ALRO” transcripturi şi 60-80 de CD-uri ce conţineau înregistrări ale unor convorbiri, postul a considerat că răspunsul ICCJ, al cărui conţinut venea să contrazică declaraţiile dlui. Cristescu, constituie o „probă” că DIICOT „protejează” anumite persoane. În legătură cu aceste acuzaţii nu a fost prezentat niciun punct de vedere al DIICOT.

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare :

Oana Stancu, la începutul emisiunii : Lovitură de teatru ! Elena Udrea este protejată de parchet în dosarul ALRO.(sel.213-00.00) Nu este o afirmaţie, nu este o acuzaţie, este o probă care ne-a fost furnizată astăzi chiar de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Veţi vedea în această seară documentul la care fac referire la Ora de Foc. Veţi vedea, de asemenea, cum se pierd într-un adevărat triunghi al Bermudelor documente din dosare penale, atunci când ele se referă la Preşedintele Traian Băsescu sau la aceeaşi doamnă Udrea.
....
Oana Stancu, la începutul părţii a doua a emisiunii : Sunteţi la Ora de Foc. Parchetul o protejează pe Elena Udrea în dosarul Alro. Interceptările făcute de SRI, cu mandate, trei mandate succesive de la judecător, nu se află la dosar. Nu este o afirmaţie a moderatorului acestei emisiuni, nu este o acuzaţie a cuiva, este un document oficial, un răspuns oficial al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Aş vrea să vedem înainte povestea celor 60-70 de CD-uri. Ne-a spus-o serile trecute, la Ora de foc, fostul procuror-şef de birou la DIICOT, Doru Ioan Cristescu, cel care s-a ocupat inclusiv de dosarul privatizărilor strategice, de dosarul Alro, cel care a cerut interceptarea doamnei Udrea. Trei luni a fost ascultată cu mandat de la judecător, doamna Udrea.

În timpul dezbaterii din partea a doua a emisiunii, pe ecran au fost afişate titlurile : PROBA : UDREA, PROTEJATĂ DE PARCHET / UDREA ŞI BĂSESCU, ŞTERŞI DIN DOSARE.

Membrii Consiliului au mai constatat că, în cadrul discuţiilor a fost indusă ideea că magistraţii au săvârşit ilegalităţi sau că nu sunt independenţi ori nu acţionează cu profesionalism, afirmaţii de natură a prejudicia dreptul acestora la imagine, prevăzut de art. 42 alin. (1) din Codul audioizualului.

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare :

Mugur Ciuvică.... După aia, s-a intrat în normalitatea în care intrăm cu toţii, adică CD-urile respective au dispărut pur şi simplu de-acolo pentru că, sigur, conţineau lucruri supărătoare pentru cei ascultaţi şi evident pentru şeful lor, că nu făceau de capul lor şi nu erau singuri pe lume când făceau toată agitaţia aia cu întâlnirile de la Cotroceni şi cu intermedierea afacerii ăsteia cu energie de către Alro.
......
Miron Mitrea : Are dreptate doamna Drăghici. Aşa fac procurorii. Le coroborează ordinele primite. Au primit ordinul într-un fel, coroborează aceste…Nu toţi… Ca să dau un răspuns simplu, da, în România, o parte din procurori care sunt politici acţionează în acest mod : îl scot pe X, pe Y sau pe Z din dosar şi bagă pe cine trebuie.

Membrii Consiliului au mai constatat că, pe parcursul dezbaterilor s-a afirmat fie că CD-urile au dispărut, fie că, de fapt, CD-urile în discuţie există, însă nu au fost depuse ca probe în dosar. În acest fel, informaţia nu a fost clarificată îndeajuns astfel încât, concluzia ori interpretarea finală desprinsă din informaţiile echivoce, trunchiate ori contradictorii, puse la dispoziţia publicului, a fost de natură să creeze o percepţie eronată asupra activităţii DIICOT şi a magistraţilor din cadrul acesteia.

Redăm din raportul de monitorizare :

Mugur Ciuvică : Oricum nu o să apară nimic. Probele alea, v-am spus : e un accident că au existat. E un accident că un sereist a ascultat telefoanele respective. Sigur, nu-i accident că le-au cerut procurorii, că procurorii au mers pe un caz. Procurorii au fost mătrăşiţi, CD-urile au ajuns acolo, şi după aia şi-au urmat cursul. Adică, au dispărut.
........
Oana Stancu : .... E un lucru foarte grav cel pe care l-a afirmat doamna Alice Drăghici acum în emisiune, că nu exista un motiv pentru care procurorii să ceară acest dosar înapoi, decât poate acela de a-l peria.

Faţă de aspectele învederate prin sesizare şi modul în care s-a desfăşurat emisiunea, membrii Consiliului au apreciat că încercările repetate, din timpul emisiunii, de contactare telefonică a procurorului şef DIICOT, nu au fost de natură să asigure respectarea principiilor imparţialităţii şi echilibrului informaţiei, prevăzute la art. 71 din Codul Audiovizualului, la care era obligat radiodifuzorul, obţinerea unor puncte de vedere cu privire la probleme de complexitatea celor puse în dezbatere sau a unei informaţii pertinente fiind o obligaţie ce trebuia avută în vedere de radiodifuzor la momentul în care a realizat documentarea pe acest subiect.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că, în condiţiile în care, în emisiunea ce a făcut obiectul controlului nu s-a menţionat faptul că au fost solicitate informaţii cu privire la subiectul discutat sau că un reprezentant DIICOT ar fi fost invitat să participe la emisiune, este lipsit de relevanţă faptul că în finalul emisiunii “Ora de foc” din 8 noiembrie 2010, dna. Oana Stancu a informat publicul că solicitase DIICOT informaţii în data de 29 octombrie 2010, însă, până la data de 4 noiembrie nu primise niciun răspuns, deoarece o astfel de informaţie nu vine să refacă nici dezechilibrul punctelor de vedere, nici obiectivitatea informaţiei şi nici nu probează acuzaţiile la adresa procurorilor DIICOT din emisiunea “Ora de foc” din data de 4 noiembrie 2010.

Având în vedere modul în care s-a desfăşurat emisiunea, Consiliul a apreciat că acuzaţiile aduse la adresa procurorilor DIICOT şi dezechilibrul punctelor de vedere exprimate în cadrul emisiunii au fost, de asemenea, de natură să afecteze obiectivitatea şi corectitudinea informaţiei puse la dispoziţia publicului şi implicit, posibilitatea acestuia de a-şi forma în mod liber o opinie cu privire la subiectul dezbaterii, fiind încălacte prevederile art. 3 alin. (2) din Legea Audiovizualului. Membrii Consiliului au luat act în şedinţa publică de faptul că atât reprezentantul DIICOT cât şi cel al radiodifuzorului, prezenţi, au convenit cu privire la difuzarea în condiţiile legi, de postul Realitatea TV, a unei rectificări cu privire la informaţiile care au fost puse la dispoziţia publicului.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la informarea corectă a publicului şi dreptul la imagine al persoanei, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 15.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi a art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (titular al licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004 pentru postul de televiziune REALITATEA TV), se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 42 alin. (1) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. REALITATEA MEDIA S.A. C.U.I. 14080700
Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1129/16.11.2010 privind amendarea cu 15.000 lei a radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA TV cu amendă de 15.000 lei, întrucât, prezentarea unor informaţii echivoce, trunchiate şi contradictorii în cadrul emisiunii „Ora de foc” din 4 noiembrie 2010, a fost de natură să creeze o percepţie eronată a publicului cu privire la activitatea DIICOT şi a magistraţilor din cadrul acesteia, o astfel de prezentare prejudiciind, în egală măsură dreptul acestora la imagine şi informarea corectă şi obiectivă a publicului. "

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.