Decizia nr. 1144 din 23.11.2010

23.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 13548/15.10.2010, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Dan Diaconescu Direct" difuzată în 28.09.2010 de postul de televiziune OTV.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) şi ale art. 42 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor invocate din Codul audiovizualului :

- art. 36 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale.
(2) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.
- art. 42 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.

În fapt, în ziua de 28 septembrie 2010, începând cu ora 20:05, postul OTV a difuzat, în direct, emisiunea „Dan Diaconescu Direct", moderată de dl. Gabriel Padiu, în intervalul 20:58-23:57, şi dl. Dan Diaconescu, în intervalul 22:39-01:54, invitaţii în studio fiind dl. Gabriel Raica, producător de radio şi televiziune, deţinătorul televiziunii on line SHOW TIME TV, d-na Oana Chiriac, redactor de televiziune, dl. Gigi Dumitrele, cantautor, şi dl. Ion Artur, interpret de muzică populară.

Una din temele analizate în partea a doua a emisiunii a constituit-o pretinsa părăsire de către d-na Silvia Chifiriuc, împreună cu fiul său, a domiciliului conjugal.

Pe ecran a fost afişat titlul : „SILVIA CHIFIRIUC A DAT BIR CU FUGIŢII".

În legătură cu această ediţie a emisiunii „Dan Diaconescu Direct", la CNA a fost înregistrată reclamaţia nr. 13548/15.10.2010, prin care petenta reclamă faptul că în emisiune s-au făcut referiri la viaţa sa privată, transmiţându-se publicului o serie de informaţii neadevărate şi care aduc atingere reputaţiei, onoarei, vieţii private şi de familie, astfel dreptul său la imagine fiind prejudiciat.

Vizionând emisiunea în cauză şi analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că reclamaţia petiţionarei este întemeiată, motiv pentru care au decis sancţionarea radiodifuzorului pentru încălcarea dispoziţiilor referitoare la protecţia vieţii private şi a dreptului la imagine a persoanei.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul emisiunii, au fost făcute afirmaţii explicite, în mod repetat, cum ar fi : ”Silvia Chifiriuc a plecat de acasă”, “l-a părăsit pe Petre”, “a luat şi copilul cu ea”, afirmaţii care, nu numai că nu erau susţinute de vreo dovadă, dar care, la data transmiterii emisiunii, fuseseră dezminţite în presă scrisă.

Redăm din raportul de monitorizare : “21:01:29 Gabriel Padiu : Subiectul numărul unu, la ora actuală, şi profitând de prezenţa domnului Gabriel Raica, aici prezent, fiindcă să spun, dânsul este precursorul, cum se zi... tuturor poveştilor, poveştilor de dispariţie, şi dispariţia din această seară, în care este vorba de Silvia Chifiriuc, o veche cunoştinţă de-a dumneavoastră, stimaţi telespectatori, şi care aţi urmărit-o în toate episoadele mondene care se desfăşoară acum pe toate posturile de televiziune. Este vorba de soţia lui Petre Roman, nimeni alta decât Silvia Chifiriuc, cunoscuta interpretă, care, zice-se că, a dat bir cu fugiţii, a fugit de acasă. Dumneavoastră, aţi rămas şi dumneavoastră contrariat probabil când aţi aflat vestea.
(…) 21:44:38 Gabriel Padiu : Domnilor v-aţi gândit că dacă Silvia şi-a părăsit soţul, a luat copilul cu ea, asta este chiar o chestiune. Cât are Petrus ?”

Analizând conţinutul emisiunii difuzate, membrii Consiliului au apreciat, ţinând cont şi de sesizarea cu privire la aceasta că, pe de o parte, informaţia nu a avut niciun suport real şi nu a fost verificată de radiodifuzor, iar, pe de altă parte, că aceasta privea aspecte ce ţineau de viaţa privată şi de familie a persoanei, situaţie în care difuzarea ei fără acordul persoanei în cauză a fost de natură să prejudicieze dreptul la imagine şi demnitatea acesteia.

Consiliul a apreciat că expunerea în faţa publicului a unor aspecte ce nu demonstrau un interes public, legitim, precum şi afirmaţiile de natură a aduce atingere reputaţiei persoanei au afectat demnitatea, imaginea şi viaţa privată a acesteia.

Or, un presupus interes pe care îl poate prezenta un subiect pentru publicul telespectator nu suplineşte lipsa acordului persoanei în cauză pentru difuzarea unor dezbateri, anchete sau reportaje privind viaţa privată a acesteia.

Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Codul audiovizualului, este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.

Membrii Consiliului au apreciat, la analizarea în şedinţă publică a programului, că emisiunea a fost difuzată fără acordul persoanei, iar precizarea că “informaţia că Silvia a plecat de acasă a fost infirmată de domnul Roman” nu suplineşte şi nu demonstrează existenţa acestui acord.

De asemenea, art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului protejează dreptul persoanei la respectarea vieţii sale private şi de familiei, a domiciliului şi a corespondenţei sale.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că postul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78/05.02.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) şi ale art. 42 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1,
spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1144/23.11.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în cadrul ediţiei din 28 septembrie 2010 a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, a prezentat o informaţie neadevărată cu privire la viaţa privată a unei persoane, fapt de natură a-i prejudicia imaginea şi demnitatea.

Potrivit Codului audiovizualului, orice persoană are dreptul la propria imagine, precum şi la respectarea vieţii sale private şi de familie.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.