Decizia nr. 1145 din 23.11.2010

23.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. CAMINA TRUST S.R.L.,
pentru postul de televiziune GSP - TV

S.C. CAMINA TRUST S.R.L. C.U.I. 8573143
Str. Gârlei nr. 1B, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul GSP -TV
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 25 - 27, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA sub nr. 14665/10.11.2010, nr. 14670/10.11.2010, nr. 14710/11.11.2010, nr. 14713/11.11.2010 şi nr. 15111/18.11.2010, cu privire la emisiunea „Contratac’’ difuzată în data de 09.11.2010, începând cu ora 19.00, de postul GSP - TV.

Postul de televiziune GSP - TV aparţine S.C. CAMINA TRUST S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 204.1/24.01.2008 şi decizia de autorizare nr. 1490.0/22.07.2008).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. CAMINA TRUST S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 16 alin. (1) şi (3) lit. k) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (3) lit. k) din Codul audiovizualului prevăd :

"(1) Criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
(3) Criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :
k) calitatea şi tipologia limbajului". În fapt, în data de 09.11.2010, începând cu ora 19.00, postul GSP - TV a difuzat emisiunea ,,Contraatac", moderată de Silviu Tudor Samuilă.

În timpul derulării emisiunii, au intervenit telefonic, în direct, Marian Iancu – finanţatorul echipei de fotbal Politehnica Timişoara - şi Victor Piţurcă – managerul general al echipei de fotbal Universitatea Craiova.

Pe fondul unei mai vechi controverse existente între Marian Iancu şi Victor Piţurcă, dialogul dintre aceştia a degenerat, ajungându-se la jigniri reciproce şi folosindu-se un limbaj injurios, incalificabil pentru o emisiune audiovizuală.

Astfel, cei doi au avut un schimb de replici insultătoare, vulgare, sub limita decenţei, situaţie în care moderatorul nu numai că nu a intervenit pentru a stopa folosirea unui asemenea limbaj, dar a avut o atitutine de acceptare, zâmbind, iar din regie se auzeau hohote de râs.

De exemplu, atunci când Marian Iancu l-a întrebat pe Victor Piţurcă dacă, cităm : „eşti homosexual ?’’, moderatorul nu a intervenit, ci doar s-a limitat a-l întreba pe acesta dacă a auzit întrebarea.

În aceste condiţii, lipsa de reacţie a moderatorului a condus la desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal, cu încălcarea prevederilor care asigură protecţia copiilor în cadrul programelor audiovizuale.

Redăm din raportul de monitorizare :

Victor Piţurcă : ... Eşti vreun şmecher, te crezi vreun margoi, ce te, nu înţeleg ?!
Victor Piţurcă : ... Că sună a ameninţare de-asta de fraier, aşa, să vorbesc pe limba domnului Iancu. Adică ameninţare de-asta de fraier.
Marian Iancu : Păi, îl întreb dacă e homosexual. M-aţi auzit ?
Moderator : Domnu Piţurcă l-aţi auzit ? (Moderatorul zâmbeşte)
Marian Iancu : Băi, spune dacă eşti homosexual !
Victor Piţurcă : Dom’le, încă o dată, cu garoi din-ăştia, cu ciori din-astea, care stau în pat şi poartă legal 100, 200 de kilograme de rahat în ei, (moderatorul zîmbeşte, se aud hohote de râs) şi mănâncă câte 50 de plăcinte, câte 25 de sendvişuri, şi vorbesc la televizor, şi au ajuns ţigani din-ăştia să facă emisiuni, asta e ultimul lucru care se putea întâmpla în fotbalul românesc.
Marian Iancu : Băi, eu cred că eşti homosexual.
Victor Piţurcă : Garoiu ăsta, care stă aşa, deasupra stâlpului ... ţigăneşte şi se crede intelectual, dom’le, am ajuns de râsul lumii ! De râsul lumii am ajuns ! (Se aud hohote de râs, moderatorul zâmbeşte.)
Marian Iancu : M-am convins, eşti homosexual.
Victor Piţurcă : Continuaţi să aveţi astfel de dialog cu ţigani borâţi din-ăştia, că fotbalul nostru se va duce de râpă, ascultaţi-mă pe mine. (Se aud hohote de râs.)
Marian Iancu : Dar să ştii că în Europa e o virtute să fii homosexual.
Victor Piţurcă : Deci garoiul ăsta umflat, de 300 de kilograme (se aud hohote de râs, moderatorul zâmbeşte) care a ajuns să înjure preşedintele federaţiei, care a ajuns să jignească preşedinţi de club...
Marian Iancu : Eu cred că eşti satanist. Dar eşti satanist ? Eşti cu Satana, eşti Mefisto ?
Victor Piţurcă : Voi avea eu grijă de ţiganul ăsta borât, să vedeţi ce a făcut în fotbalul românesc, când a furat jucători. Jucătorii lui „Naţional”, de a falimentat Naţionalul...(Se aud hohote de râs.)
Marian Iancu : Băi, Mefisto, eşti Mefisto, eşti satanist ?
Victor Piţurcă : ...jucători de pe la Otopeni, ăsta, magraonul ăsta, de când a venit, în fotbal, şi care se crede buricul pământului. Crede că este şi el, o fi bulibaşa din fotbal !
Marian Iancu : Dar eşti satanist ?
Victor Piţurcă : Domnule, comportamentul, nu înţelegeţi că-l are de ţigan ? Îl are de garoi ? Nu înţelegeţi ?
Marian Iancu : Dar Satana, eşti satanist ?
Victor Piţurcă : Da, eu sunt satanist, recunosc. Sunt satanist, da. Uită-te în oglindă cum arăţi tu şi cum arăt eu. Să vedem cine e Satana !
Marian Iancu : Da frumosule, da gingaşule, da frumosule.
Victor Piţurcă : Vreţi să vă spun ceva ? Şi asta este adevărat ceea ce vă spun acuma. Deci garoiul ăsta el încă n-a trecut de anii de pubertate... (Hohote de râs)

La finalul dialogului dintre Victor Piţurcă şi Marian Iancu, moderatorul emisiunii, Silviu Tudor Samuilă, a concluzionat :

Moderator : O.K. , mă rog, e realitatea fotbalului românesc. Asta este realitatea fotbalului românesc, până la urmă. Degeaba încercăm noi s-o comsmetizăm, să îmbrăcăm frumos, sunt dialoguri care au loc în fotbalul românesc.
Moderator : Şi atenţie un lucru. Ce-şi mai spun ei între ei prin telefon ! Asta s-a întâmplat în emisiune, dar ce-şi mai zic ei între ei prin telefon şi în discuţii particulare. Să vezi acolo jigniri, să vezi acolo...

Membrii Consiliului au constatat că această ediţie a fost difuzată cu încălcarea gravă a prevederilor care reglementează protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, întrucât în emisiune au fost proferate injurii, folosindu-se un limbaj suburban de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a minorilor.

Toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor, iar difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât interesul superior al copilului să nu fie prejudiciat.

Conform normelor legale din domeniul audiovizualului, această protecţie se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin difuzarea acestora în intervale orare la care publicul minor să nu poată avea acces la programele respective.

Astfel, în raport de conţinutul emisiunii şi de ora de difuzare a acesteia, respectiv cu începere de la ora 19.00, oră la care copiii au acces neîngrădit la vizionarea programelor de televiziune, emisiunea a fost de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a acestora.

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii nu pot avea acces la vizionarea unor astfel de programe

Or, în ceea ce priveşte modul şi calitatea dialogului celor doi interlocutori, care a avut loc telefonic, în direct, în emisiune, Consiliul consideră că radiodifuzorul avea posbilitatea tehnică de a întrerupe legătura telefonică celor doi invitaţi, astfel încât redarea pe post a convorbirii licenţioase şi injurioase dintre aceştia să nu mai continue, asigurându-se în acest mod desfăşurarea emisiunii într-un cadru legal în scopul asigurării protecţiei copiilor în cadrul programului audiovizual.

Faţă de conţinutul acestei emisiuni, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a ţinut cont nici de criteriile prevăzute la art. 16 din Codul audiovizualului, între care menţionăm calitatea şi tipologia limbajului.

Potrivit acestor norme, radiodifuzorii au obligaţia legală de a respecta criteriile de clasificare a producţiilor audiovizuale care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.

Având în vedere aceste aspecte, un program audiovizual cu un astfel de conţinut nu putea fi difuzat la o oră accesibilă publicului minor, cu atât mai mult cu cât un canal dedicat sportului prezintă interes pentru această categorie de public.

Or, radiodifuzorul a difuzat această emisiune în care a predominat limbajul vulgar, de natură a aduce atingere dezvoltării morale şi mentale a copiilor, cu începere de la ora 19.00.

În scopul asigurării protecţiei copiilor, radiodifuzorii trebuie să ţină cont de intervalul orar de difuzare a programelor transmise, ca măsură de protecţie a minorilor, astfel încât programele ascultate sau vizionate în familie sau numai de către copii, să nu afecteze dezvoltarea mentală sau morală a acestora.

De asemenea, membrii Consiliului consideră că, în ceea ce priveşte aspectele de moralitate, o astfel de emisiune prezintă o variantă de comportament faţă de care copiii, care nu au experienţa persoanelor mature şi al căror discernământ este redus, îl pot asimila cu uşurinţă unui model, rezolvarea problemelor putându-se face deopotrivă prin folosirea unui limbaj injurios şi a unei atitudini verbale violente.

Pentru aceste considerente, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 16 alin. (1) şi (3) lit. k) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. CAMINA TRUST S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. S-TV 204.1/24.01.2008 şi decizia de autorizare nr. 1490.0/22.07.2008 pentru postul GSP – TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 16 alin. (1) şi (3) lit. k) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. CAMINA TRUST S.R.L. C.U.I. 8573143
Str. Gârlei nr. 1B, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul GSP -TV
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 25 - 27, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1145/23.11.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. CAMINA TRUST S.R.L. pentru postul de televiziune GSP - TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune GSP - TV cu amendă de 10.000 lei, întrucât în emisiunea „Contraatac", difuzată în ziua de 09 noiembrie 2010, de la ora 19.00, în dialogul dintre Victor Piţurcă şi Marian Iancu a fost folosit un limbaj injurios şi licenţios, de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a copiilor.

Potrivit art. 39 din Legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, copiii nu pot avea acces la emisiunile respective.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.