Decizia nr. 1149 din 25.11.2010

25.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, Bd. Ficusului nr. 44A, corp B, et. 4, sector 1 CUI R 15081313

pentru postul RADIO ZU
cu sediul în Bucureşti, str. Mr. Gheorghe Şonţu nr. 8, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 14236/01.11.2010 privind ediţiile emisiunii „Morning Zu”, difuzate în perioada 01 octombrie - 10 noiembrie 2010 de postul RADIO ZU.

Postul RADIO ZU aparţine S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 427.3/26.04.2004, decizia de autorizare nr. 1002.0/22.12.2005 şi reautorizare nr. 1002.1/27.02.2009).

Analizând raportul de monitorizare şi audiind emisiunile menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 16 din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt prevăzute criteriile generale în funcţie de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale. Printre acestea se regăsesc :
(...)
- lit. f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ; (...)
- lit. k) calitatea şi tipologia limbajului.

În fapt, postul RADIO ZU difuzează de luni până vineri, între orele 07.00-10.00, emisiunea „Morning Zu”, realizată de domnii Mihai Morar şi Daniel Buzdugan.

În urma analizării raportului de monitorizare cu privire la conţinutul emisiunilor « Morning Zu », difuzate în perioada 01 octombrie – 10 noiembrie 2010, de postul RADIO ZU, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale cu privire la protecţia minorilor.

Astfel, în cadrul ediţiei din 29 octombrie 2010, postul RADIO ZU a difuzat “Farsa zilei” la orele 07.42, 08.55 şi 09.42, rubrică realizată de Daniel Buzdugan.

Asumându-şi rolul „reprezentantului Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă”, realizatorul a solicitat unui angajat dintr-o societate comercială o opinie cu privire la plecarea unui coleg care şi-a depus actele pentru o slujbă în străinătate. Angajatul intervievat, adus în societatea respectivă tocmai de colegul căruia trebuia să-i facă o descriere pozitivă, a început să-l denigreze, în speranţa că poate va fi el cel selecţionat pentru munca în străinătate în locul colegului său.

La finalul farsei, persoana intervievată a folosit un limbaj obscen, în momentul în care a aflat că a fost victima unei farse.

Redăm din raportul de monitorizare :

„Buzdugan : Din partea colegilor, de la care am înţeles că sunteţi cam bârfitor aşa, în şantier !
Intervievat : Mă fut pe mine aşa cum vor ei, dar chiar eu am ajuns de panarama lor ? Dar ei îşi bat joc de mine, da’ eu îi fut în gură dacă mă enervează !
Buzdugan : Te-ai supărat pe mine nea Costel ?
Intervievat : Da, nu dom’le, dar asta-i chiar bătaie de joc de acuma, da’ ce glume de astea de doi lei...”.

Limbajul obscen folosit în farsa difuzată la orele 08.55 şi 09.42 a fost acoperit cu bip-uri.

În emisiunea „Morning Zu” din 05 noiembrie 2010, postul RADIO ZU a redifuzat farsa „XXL” transmisă şi în ediţia din 16 aprilie 2010, farsă al cărei protagonist a fost un bărbat, contactat, în aparenţă, pentru o colaborare la realizarea unui film pentru adulţi.

Atât realizatorul care s-a recomandat a fi de la o casă de producţie de filme pentru adulţi din Bucureşti, cât şi persoana cu care s-a aflat în dialog au folosit un limbaj explicit sexual.

Cităm din raportul de monitorizare :

„D.B. : ... Aţi fi interesat să apăreţi într-un film XXL ?
Bărbatul : Da, aş fi interesat, normal, mai ales dacă se plăteşte bine.
D.B. : Zece zile de filmare, treizeci de milioane de lei.
Bărbatul : E bine, e bine.
(...) D.B. : Sunt foarte mişto (fetele-n.n.) şi rolul dumneavoastră va fi un rol secundar (...) adică o să apăreţi în filmuleţul ăsta câteva secunde, că veţi avea rol de cascador. Deci, dumneavoastră veţi dubla scenele fierbinţi. (...) Veţi intra în pat şi veţi filma scenele profund erotice din timpul filmului XXL.
Bărbatul : Am înţeles, dar aţi zis că rol secundar, aşa câteva secunde şi eu intru în pat câteva secunde, mă încălzesc şi gata, nimic ?
D.B. : Aţi dori mai mult sau cum ?
Bărbatul : Păi nu pot să rămân aşa încălzit şi dup’aia ce fac, fug acasă şi-o iau în mână ?
D.B. : Deci, în film rămân câteva secunde, dar se filmează ore întregi.
Bărbatul : Aaaa ! Păi am crezut că plec nesatisfăcut de-acolo. (...) Şi va trebui să fac, ştiu eu, şi perversiuni şi aşa, cu mai multe femei sau cu... ?
D.B. : Nu aveţi chef să faceţi ?
Bărbatul : Ba da, ba da, n-am încercat niciodată şi chiar mi-ar place să-ncerc.
D.B. : Aveţi HQ-ul mare ?
Bărbatul : Foarte mare, chiar.
D.B. : Cam cât aşa ?
Bărbatul : Deci n-aş şti, chiar nu aş şti să vă spun, că nu m-am măsurat niciodată.
D.B. : Şi aţi putea să faceţi în momentul ăsta treaba asta ?”.

Analizând conţinutul celor două emisiuni, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat normele legale în materie de protecţie a minorilor, întrucât atât realizatorii cât şi protagoniştii farselor difuzate au folosit un limbaj obscen, cu conotaţii sexuale, de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a copiilor.

Legiuitorul a instituit norme imperative în materia protecţiei minorilor, norme potrivit cărora această protecţie se realizează, numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie nu pot auzi sau viziona emisiunile respective.

În acest sens, în raport de conţinutul programului audiovizual pe care îl transmit, radiodifuzorii trebuie să ţină cont de intervalul orar de difuzare, ca măsură de protecţie a minorilor, astfel încât programele ascultate sau vizionate în familie, sau numai de către copii, să nu afecteze dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora.

Membrii Consiliului au apreciat că audierea de către copii a unor programe precum cel monitorizat poate fi deosebit de nocivă pentru aceştia, având în vedere lipsa lor de maturitate care le afectează capacitatea unei reprezentări corecte a faptelor, precum şi curiozitatea sau tendinţa şi uşurinţa cu care aceştia pot imita comportamentul şi faptele adulţilor.

Având în vedere conţinutul acestor emisiuni, conţinut în care a predominat un limbaj obscen şi cu caracter explicit sexual, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul avea obligaţia de a ţine seama şi de criteriile generale prevăzute de legislaţia din domeniu, îndeosebi cele cu privire la reperele morale pe care personajele le oferă copiilor sau adolescenţilor, precum şi tipologia limbajului folosit.

Respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală trebuie să primeze în orice program audiovizual, întrucât nevoia de protecţie a copiilor are în vedere, în egală măsură, şi educarea acestora.

C.N.A. apreciază ca fiind grav faptul că, în emisiunea din 05 noiembrie 2010, postul RADIO ZU a difuzat aceeaşi farsă „XXL” pe care a transmis-o şi în data de 16 aprilie 2010, farsă pentru al cărei conţinut, Consiliul a sancţionat radiodifuzorul cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea prevederilor privind protecţia copiilor, aspect care demonstrează că sancţiunile aplicate nu şi-au îndeplinit scopul preventiv, radiodifuzorul ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L. a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2), cu respectarea alin. (4) al aceluiaşi articol din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R 427.3/26.04.2004, al deciziei de autorizare nr. 1002.0/22.12.2005 şi reautorizare nr. 1002.1/27.02.2009 pentru postul RADIO ZU, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 16 din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L.
Bd. Ficusului nr. 44A, corp B, et. 4, BUCUREŞTI, sector 1
CUI R 15081313

pentru postul RADIO ZU
Str. Mr. Gheorghe Şonţu nr. 8, Bucureşti, sector 1

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1149/25.11.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ZU cu amendă de 10.000 de lei, deoarece în două ediţii ale emisiunii „Morning Zu”, difuzate în zilele de 29 octombrie şi 05 noiembrie 2010, între orele 07.00-10.00, au fost făcute comentarii pe teme sexuale şi s-a folosit un limbaj licenţios la ore la care copiii au acces neîngrădit la audierea programelor de radio.

Potrivit art. 39 din Legea audiovizualului, difuzarea emisiunilor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu au acces la programele respective.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.