Decizia nr. 1157 din 25.11.2010

25.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. INTERACTION BLUE S.R.L.
cu sediul în GALAŢI, Str. Democraţiei nr. 5, camera 1, jud. Galaţi
CUI R 18469850

pentru localităţile Galaţi, judeţul Galaţi, Măcin şi Sulina, judeţul Tulcea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Galaţi, judeţul Galaţi, Măcin şi Sulina, judeţul Tulcea, Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, aparţinând S.C. INTERACTION BLUE S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. deţine următoarele avize de retransmisie :

- nr. A6691.2/04.11.2008, Anexa din 19.10.2010 pentru localitatea Galaţi, judeţul Galaţi ;
- nr. A7039/11.06.2009, Anexa din 22.09.2009 pentru localitatea Măcin, judeţul Tulcea ;
- nr. A7034/11.06.2009, Anexa din 22.09.2009 pentru localitatea Sulina, judeţul Tulcea ;
- nr. A7114/22.09.2009, Anexa din 22.09.2009 pentru localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controalelor efectuate de inspectorul CNA în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. INTERACTION BLUE S.R.L., s-au constatat următoarele :

- în 11 octombrie 2010, în localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : ANTENA1, ANTENA3, MUSIC CHANNEL, TVRM, CREDO TV şi SPERANŢA TV, iar programul MOVIES 24, deşi înscris în oferta de servicii de programe, nu era retransmis.
- în 16 septembrie 2010, în localitatea Măcin, judeţul Tulcea, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : AXN, ROMANTICA, F&H, TELESPORT, DOQ, MINIMAX, TARAF TV, U TV, EURO D(TURCIA) şi ETNO TV, iar programele TVR 2, TVR INFO, TVR INTERNATIONAL, TV 5, DDTV, PARTY TV, TRINITAS TV şi TVRM EDUCATIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.
- în 20 septembrie 2010, în localitatea Sulina, judeţul Tulcea, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : AXN, ROMANTICA TV, F&H, TELESPORT, DOQ, TARAF TV, U TV, ETNO TV, KIDS CO, SPORT KLUB, PLANETA RTR(RUSIA), MYNELE TV, NIT TV(REPUBLICA MOLDOVA) şi OLTENIA TV, iar programele TV 5 şi PARTY TV TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.
- în 13 septembrie 2010, în localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : SPORT.RO, ACASĂ TV, DISCOVERY, MINIMAX, ANTENA 1, ANTENA 2, KANAL D, REALITATEA TV, B1 TV, NATIONAL TV, TVR INTERNAŢIONAL, FAVORIT TV, ETNO TV, ANTENA 3, EUFORIA TV, ROMANTICA TV, OLTENIA TV, NEPTUN TV, KISS TV, PRO TV INTERNAŢIONAL, TARAF TV, N24 PLUS, EURONEWS, MYNELE TV, SPORT KLUB, U TV, PRO TV, PRIMA TV şi BALKANIKA TV, iar programele TV5 şi TVRM EDUCAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

La acelaşi control efectuat s-a mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât, în localitatea Măcin, judeţul Tulcea, nu retransmite programele TVR2, TVR INFO şi TV5, iar în localităţile Sulina, judeţul Tulcea, şi Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, nu retransmite programul TV5, deşi sunt înscrise în structura de servicii de programe aprobată de Consiliu pentru aceste localităţi.

Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR2, TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere că, anterior, S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. a mai fost sancţionată pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 15.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L., având avizele de retransmisie : nr. A6691.2/04.11.2008, Anexa din 19.10.2010 pentru localitatea Galaţi, judeţul Galaţi ; nr. A7039/11.06.2009, Anexa din 22.09.2009 pentru localitatea Măcin, judeţul Tulcea ; nr. A7034/11.06.2009, Anexa din 22.09.2009 pentru localitatea Sulina, judeţul Tulcea ; nr. A7114/22.09.2009, Anexa din 22.09.2009 pentru localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. INTERACTION BLUE S.R.L.
cu sediul în GALAŢI, Str. Democraţiei nr. 5, camera 1, jud. Galaţi
CUI R 18469850

pentru localităţile Galaţi, judeţul Galaţi, Măcin şi Sulina, judeţul Tulcea, Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1157/25.11.2010 privind amendarea cu 15.000 lei a radiodifuzorului S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Galaţi, judeţul Galaţi, Măcin şi Sulina, judeţul Tulcea, Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. cu amendă în cuantum de 15.000 lei, întrucât în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Galaţi, judeţul Galaţi, Măcin şi Sulina, judeţul Tulcea, Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele Societăţii Române de Televiziune (TVR 2 şi TVR INFO), precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”