Decizia nr. 1163 din 25.11.2010

25.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REAL ZONE SRL
cu sediul în Măgurele,
str. Atomiştilor, nr. 399 A,
jud. Ilfov

pentru localitatea Bragadiru, judeţul Ilfov

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 12231/21.09.2010, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Bragadiru, judeţul Ilfov, aparţinând S.C. REAL ZONE S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. REAL ZONE S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A7123/13.10.2009, Anexa din 12.11.2009 pentru localitatea Bragadiru, judeţul Ilfov.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. REAL ZONE S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alt program, deşi înscris în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu era retransmis.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în ziua de 22 septembrie 2010, în localitatea Bragadiru, judeţul Ilfov, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice, aparţinând S.C. REAL ZONE S.R.L., erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 12.11.2009, următoarele cinci programe : TRAVEL, NATIONAL GEOGRAPHIC, B1TV, DAVINCI LEARNING şi AXN, iar programul TV PAPRIKA deşi înscris în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu era retransmis în localitatea menţionată mai sus.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. REAL ZONE S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localitatea Bragadiru, judeţul Ilfov, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. REAL ZONE S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Bragadiru, judeţul Ilfov, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alt program, deşi înscris în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu era retransmis, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului”.