Decizia nr. 1164 din 25.11.2010

25.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. GEBA SISTEM S.R.L.
cu sediul în Măgurele, str. Fizicienilor, nr. 20, bl. O5, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Ilfov

pentru localitatea Măgurele, judeţul Ilfov

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 14632/09.11.2010, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Măgurele, judeţul Ilfov, aparţinând S.C. GEBA SISTEM S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. GEBA SISTEM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1058.2/06.04.2006, Anexa din 17.09.2009, pentru localitatea Măgurele, judeţul Ilfov.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. GEBA SISTEM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în ziua de 08 octombrie 2010, în localitatea Măgurele, judeţul Ilfov, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice, aparţinând S.C. GEBA SISTEM S.R.L., erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 17.09.2009, următoarele programe : ANIMAL PLANET, DISCOVERY CHANNEL şi TRAVEL CHANNEL, iar programele TVR INFO, INFO GEBA, DDTV şi PARTY TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în localitatea menţionată mai sus.

La acelaşi control, s-a mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. GEBA SISTEM S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât, în localitatea Măgurele, judeţul Ilfov, nu retransmitea programul TVR INFO, deşi are această obligaţie în virtutea dispoziţiilor legale menţionate anterior.

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR INFO).

Astfel, deşi programele TVR INFO era inclus în avizul de retransmisie, la data controlului acestea nu era retransmis.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. GEBA SISTEM S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localitatea Măgurele, judeţul Ilfov, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. GEBA SISTEM S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Măgurele, judeţul Ilfov, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programul TVR INFO al Societăţii Române de Televiziune.”