Decizia nr. 1170 din 30.11.2010

30.11.2010


envoyer l'article par mail title=

Către

S.C. PRO TV S.A.
B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune PRO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. sub nr. 14189/ 01.11.2010, cu privire la modul în care postul de televiziune PRO TV a respectat dispoziţiile legale cu privire la plasarea produselor în cadrul emisiunii „Dansez pentru tine”.

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0-1/13.10.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A a încălcat dispoziţiile art. 31 alin. (4) lit. c) din Legea audiovizualului, potrivit cărora :

Programele care conţin plasare de produse trebuie să îndeplinească cumulativ cel puţin următoarele condiţii :
a) conţinutul şi, în cazul serviciilor de programe de televiziune, intervalul orar afectat acestora să nu fie în nicio situaţie influenţat într-un mod care să afecteze responsabilitatea şi independenţa editorială a furnizorului de servicii media audiovizuale ;
b) să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse ori servicii, mai ales prin menţiuni exprese cu caracter promoţional la produsele sau serviciile respective ;
c) să nu scoată în evidenţă în mod exagerat produsele în cauză.

În fapt, postul de televiziune PRO TV difuzează, de regulă vinerea, emisiunea - concurs „Dansez pentru tine”, emisiune ajunsă la sezonul 10.

Emisiunea conţine plasare de produse, informaţie afişată de radiodifuzor, pe ecran, atât la începutul emisiunii, cât şi după fiecare pauză publicitară, după cum urmează : „Acest program conţine plasare de produse”.

În urma monitorizării emisiunii difuzate în data de 29.10.2010 s-a constatat că unul dintre produsele prezentate în cadrul programului, respectiv sucul de fructe TYMBARK, a fost vizibil pe ecran pe o durată totală de 558 secunde, durata apariţiilor fiind cuprinsă între 1 şi 28 de secunde.

Potrivit monitorizării, evidenţierea produsului s-a făcut prin prezentarea cutiilor de suc TYMBARK plasate pe masa juriului, a cartoanelor de fundal în înregistrările de la repetiţiile concurenţilor ori prin prezentarea, într-un colţ al ecranului, sub forma unor fructe în mişcare suprapuse peste o cutie de TYMBARK, astfel încât produsul a apărut pe ecran de 69 de ori.

Conform legii, plasarea de produse trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii, printre care şi aceea de a nu scoate în evidenţă în mod exagerat produsele în cauză, condiţie care, în speţă, nu a fost respectată.

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând imaginile în şedinţa publică, membrii Consiliului au apreciat că prin numărul mare de apariţii de care a beneficiat produsul, cât şi prin prezentarea pe întregul ecran a imaginii acestui produs ori prin desele prim-planuri în care apărea acesta în faţa unor membri ai juriului, radiodifuzorul a evidenţiat în mod exagerat, chiar agresiv, produsul TYMBARK.

Pentru aceste considerente, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, intrarea de îndată în legalitate în privinţa respectării regulilor referitoare la plasarea de produse de către postul de televiziune PRO TV în cadrul emisiunii „Dansez pentru tine”.