Decizia nr. 1172 din 30.11.2010

30.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 50.000 lei a S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L.,
cu sediul în PAŞCANI, strada Moldovei nr. 2, jud. Iaşi,
CUI 1995760

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării înregistrate la CNA sub nr. 14862/15.11.2010 cu privire la faptul că distribuitorul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. nu a facilitat asigurarea recepţionării programului local ACTUALITATEA TV difuzat de S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L.

Distribuitorul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L deţine avizul de retransmisie nr. A0586.1/13.09.2005 pentru localitatea PAŞCANI, jud. Iaşi, Anexa 15.a aprobată la data de 22.12.2009. Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. nu respectă dispoziţiile art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor invocate : “Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei”.

În fapt, în şedinţa publică din 21 septembrie 2010, în prezenţa reprezentanţilor S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. şi ai S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L. s-au discutat aspecte cu privire la situaţia retransmiterii de către distribuitorul de servicii S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. a programului local ACTUALITATEA TV ce aparţine radiodifuzorului S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.

În urma discuţiilor, Consiliul a decis ca inspectorul teritorial să verifice dacă distribuitorul de servicii S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. a intrat în legalitate, în sensul respectării dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului.

În data de 27 septembrie 2010, inspectorul teritorial a efectuat un control la sediul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. şi a constatat că programul ACTUALITATEA TV nu era retransmis.

În şedinţa publică din 28 septembrie 2010, Serviciul Inspecţie a informat Consiliul cu privire la faptul că S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. a început demersurile pentru introducerea în oferta sa a programului ACTUALITATEA TV.

Prin adresa nr. 14862/15.11.2010, S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L., ce deţine licenţa audiovizuală pentru postul ACTUALITATEA TV, a sesizat Consiliul cu privire la faptul că până la acea dată, distribuitorul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. nu a facilitat retransmiterea programului ACTUALITATEA TV.

Încercând să rezolve aspectele tehnice ce ţin de recepţia şi retransmisia programului ACTUALITATEA TV, prin adresa nr. 46/27.09.2010, S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L. a solicitat distribuitorului S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. să-i comunice dacă frecvenţa alocată de 367,25 Mhz pentru programul ACTUALITATEA TV este recepţionată de către toţi abonaţii CATV în aceleaşi condiţii tehnice ca toate programele ce intră sub incidenţa prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, adresă la care nu a primit răspuns.

Având în vedere acest aspect, prin adresa nr. 48/19.10.2010, S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L. a solicitat S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. un acord de traversare, pentru a permite S.C. RCS & RDS S.A. să execute lucrările în vederea recepţionării programului ACTUALITATEA TV. Nici la această adresă petiţionarul nu a primit răspuns.

Prin adresa nr. 50/25.10.2010, S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L. a solicitat acordul de traversare S.C. TURISM SIRETUL S.A. (proprietara hotelului în care se află staţia CATV cu denumirea ELECTRON M BIT), pentru ca firma S.C. RCS & RDS S.A. să poată executa lucrările în vederea recepţionării programului ACTUALITATEA TV. Nici această adresă nu a primit răspuns.

La data de 27 octombrie 2010, prin adresa nr. 55, S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L. a solicitat S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. acordul cu privire la accesul unei echipe tehnice la capul de reţea CATV, ELECTRON M BIT pentru verificarea compatibilităţii unor echipamente tehnice. Nici de această dată, adresa nu a primit răspuns.

Potrivit raportului inspectorului teritorial, atât S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. cât şi S.C. TURISM SIRETUL S.A. nu şi-au exprimat acordul pentru executarea lucrărilor în vederea recepţionării programului local ACTUALITATEA TV.

Urmare acestei situaţii, inspectorul CNA a solicitat distribuitorului S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. un punct de vedere cu privire la sesizările formulate de S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L. În punctul de vedere exprimat prin adresa nr. 15163/22.11.2010, S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. a informat Consiliul cu privire la faptul că S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L. nu a făcut investiţiile necesare asigurării semnalului audio-video la staţia cap de reţea “ELECTRON M BIT” pentru ca postul local de televiziune ACTUALITATEA TV să poată fi mai întâi recepţionat şi apoi retransmis, invocând faptul că şi-a dat acordul pentru retransmisia acestui program.

În considerentele formulate, S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. acuză S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L. că a inventat tot felul de adrese prin care solicită acorduri care nu au legătură cu obligaţia de a asigura recepţia postului local de televiziune.

Analizând atât punctul de vedere exprimat de distribuitorul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. prin adresa menţionată, cât şi aspectele prezentate în raportul întocmit de inspectorul teritorial CNA, membrii Consiliului apreciază că S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L. şi-a manifestat disponibilitatea de a efectua toate demersurile pentru ca programul ACTUALITATEA TV ce-i aparţine să fie recepţionat şi retransmis de către S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L., însă, toate acţiunile sale întreprinse în acest scop, prin adresele menţionate mai sus, nu au primit răspuns.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. nu a respectat dispoziţiile Legii audiovizualului, care prevăd imperativ şi fără echivoc obligaţia de a include în ofertă cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există.

În ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. şi-a dat acordul pentru retransmisia programului ACTUALITATEA TV şi că acesta a fost inclus în grila de programe, membrii Consiliului consideră că nu este suficient ca acest program să figureze în oferta de programe fără ca distribuitorul să-l retransmită, conform obligaţiilor legale.

De altfel, această afirmaţie nu este reală, întrucât, din verificările bazei de date deţinute de CNA reiese că distribuitorul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. nu a efectuat nicio modificare în structura ofertei de servicii de programe, în sensul includerii în ofertă a programului ACTUALITATEA TV. Potrivit dispoziţiilor legale, distribuitorul putea modifica oferta de servicii, în sensul includerii şi retransmiterii programului ACTUALITATEA TV, numai cu acordul Consiliului, lucru care nu s-a întâmplat.

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de împrejurarea că pentru aceleaşi fapte distribuitorul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. a mai fost sancţionat cu o somaţie publică şi o amendă în cuantum de 10.000 de lei, fapt ce demonstrează că sancţiunile nu şi-au realizat scopul preventiv, distribuitorul ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 50.000 de lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L, având avizul de retransmisie A0586.1/13.09.2005 pentru localitatea Paşcani, din jud. Iaşi, se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.