Decizia nr. 1175 din 30.11.2010

30.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NOVA AS S.R.L.
cu sediul în Mediaş, str. Mihai Eminescu nr. 4-7, jud. SIBIU

pentru postul de televiziune NOVA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 13799/22.10.2010, precum şi raportul întocmit de Servicul Inspecţie cu privire la emisiunea « Mediaş 120 », difuzată în ziua de 21 octombrie 2010, de către postul de televiziune eMaramureş.

Postul NOVA TV aparţine radiodifuzorului S.C. NOVA AS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 081/22.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 585.0/20.01.2004).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunea menţionată, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. INSERV MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 27 alin. (1) şi art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului, publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de conţinutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor.

Conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 504/2002, comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise”.

În fapt, în ziua de 21 octombrie 2010, începând cu ora 17:03, postul de televiziune NOVA TV a difuzat emisiunea « Mediaş 120 », cu tema „Şcoala de şoferi – o necesiate în anul 2010”.

În cadrul emisiunii, a fost prezentat un reportaj realizat la şcoala de şoferi „Levi car” din localitatea Mediaş. Părţile reportajului, care au conţinut elemente de publicitate pentru şcoala de şoferi „Levi Car” (dotări, parc auto, sala de legislaţie, reducerile pe care şcoala le oferă cursanţilor, prezentarea unor opinii pozitive ale elevilor), au fost marcate cu simbolul „P” încadrat într-un cerc plasat în partea din dreapta jos a imaginii. Părţile marcate cu simbolul „P” nu au fost delimitate de restul emisiunii prin coperte neutre.

Emisiunea a fost difuzată şi în reluare în aceeaşi zi, începând cu ora 21:00.

Consiliul apreciază că marcajul utilizat de radiodifuzor pentru identificarea publicităţii, respectiv afişarea în colţul din dreapta jos a ecranului a semnului „P” într-un cerc, este specific spoturilor izolate care, în conformitate cu prevederile art. 121 şi art. 122 din Codul audiovizualului, se difuzează cu respectarea unor condiţii menţionate expres, situaţie în care părţile reportajului, care au conţinut elemente de publicitate pentru şcoala de şoferi „Levi Car”, nu s-au încadrat.

Membrii Consiliului au constatat că reportajul în sine a constituit, în fapt, publicitate pentru şcoala de şoferi „Levi car”, publicitate care a fost difuzată în alte condiţii decât cele legale.

Pentru aceste considerente, în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. NOVA AS S.R.L. - pentru postul de televiziune NOVA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul NOVA TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunii “Mediaş 120”, difuzată în ziua de 21 octombrie 2010, nu au fost respectate normele privind difuzarea grupată a publicităţii şi separarea clară a acesteia de alte părţi ale programului, prin ecrane neutre sau prin semnale optice şi acustice, aşa cum impun prevederile art. 27 din Legea audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.