Decizia nr. 1188 din 09.12.2010

09.12.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 15401/25.11.2010, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea « Dan Diaconescu Direct », difuzată în 06 noiembrie 2010 de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.1/01.06.2010).

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

"(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;".

Emisiunea « Dan Diaconescu Direct », transmisă de postul de televiziune OTV, în data de 06.11.2010, la ora 18.02, a început cu difuzarea unor secvenţe filmate în anii 1940, 1941, care au cuprins, între altele, aspecte de la parada militară de la 10 mai 1941, secvenţe din luptele trupelor armate române conduse de Ion Antonescu, prezentarea sentinţei de condamnare a mareşalului Antonescu la pedeapsa cu moartea şi execuţia acestuia.

Moderatorul emisiunii a fost dl. Marian Oprea, iar invitat în studio a fost profesorul Ion Coja.

Titlul afişat pe ecran a fost : RABINUL-ŞEF SORIN ROSEN : „MAREŞALUL ANTONESCU E UN CRIMINAL”.

În partea de jos a ecranului a fost afişată întrebarea : „Credeţi că sunt oseminte de evrei în groapa comună de lângă Iaşi ?”.

La începutul emisiunii, moderatorul acesteia a spus :

M. Oprea : Cu puţin timp în urmă, e vorba de câteva zile, Rabinul-şef al Comunităţilor Evreieşti din România, Sorin Rosen, a vorbit într-un interviu pentru « Evenimentul Zilei » despre moştenirea Holocaustului orchestrat de regimul mareşalului Antonescu, despre vină, responsabilitate şi viitor. În urmă cu numai două zile, puteam citi pe agenţile de ştiri şi nu numai, ştirea că osemintele unor evrei ucişi în 1941 au fost descoperite într-o pădure de lângă Iaşi. Dacă aveţi curiozitatea să vă uitaţi pe internet, veţi observa că aceste două materiale au fost în topul accesărilor pentru a fi vizualizate de către cei care urmăresc ce se întâmplă în lumea noastră. Întrebarea, pentru început, pe care o adresez invitatului meu din această seară, profesorul Ion Coja, este „De ce domnule profesor este atâta interes, iată, pentru acest subiect al istoriei noastre ?”

Consiliul a constatat că postul OTV a ales ca temă de dezbatere a acestei ediţii a emisiunii un subiect istoric controversat, cu privire la care în societatea românească există opinii diferite, care susţin, pe de o parte, teza potrivit căreia evreii nu ar fi avut de suferit în timpul regimului Antonescu, iar, pe de altă parte, teza conform căreia Ion Antonescu a promovat o politică de purificare etnică, antisemită, care s-a manifestat prin masacre, atrocități și jafuri față de cetățenii români de etnie evreiască.

Pentru a trata un subiect de o asemenea complexitate, postul OTV a invitat să-şi exprime punctul de vedere pe prof. Ion Coja, care a afirmat în timpul emisiunii că în România nu a existat niciun program de exterminare a evreilor şi că mareşalul Ion Antonescu este învinuit, pe nedrept, de crime pe care nu le-a comandat, fiind adeptul primei teze menţionate mai sus.

De asemenea, postul OTV a mai prezentat şi un punct de vedere similar, respectiv un interviu realizat, în ziua de 20.04.2002, de Florin Şandru cu Leopold Lazăr Schobel, unul dintre evreii supravieţuitori ai deportărilor din Ardealul de Nord, în lagărul de la Birkenau-Auscwhitz, în anul 1944. Titlul interviului a fost „Deţinutul A-13221” şi a avut durata de o oră.

Leopold Lazăr Schobel era, în perioada interviului, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Piteşti. În interviu, acesta a susţinut următoarele : « Nu. Eu când am declarat că mulţi evrei au fost salvaţi de Antonescu, îmi menţin această declaraţie şi spun următorul lucru : Toţi evreii care au fost în diferite lagăre şi au ajuns în România, pot să spună că au fost salvaţi de Antonescu, pentru că dacă el ar fi dat un ordin, ordinul se executa. Pe mine m-a interesat c-am venit acasă ca să-mi găsesc fraţii, surorile şi să văd cine trăieşte. La Sf. Gheorghe ne-am întors din lagăr, în Sf. Gheorghe au fost 300 de evrei şi ne-am întors acasă (de la Auscwhitz), nu ştiu dacă ne-am întors 20. Eu am găsit România aşa cum am lăsat-o cu patru ani în urmă, am curajul să spun că n-a fost Holocaust. »

După difuzarea acestei emisiuni, Consiliul a fost sesizat, prin adresa nr. 15401/25.11.2010, de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, care a considerat că acest program a fost difuzat de postul OTV fără a se ţine cont de legile existente, invocându-se în acest sens O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi legislaţia audiovizuală.

Analizând conţinutul emisiunii, Consiliul a constatat că aceasta s-a desfăşurat cu încălcarea prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, întrucât postul OTV avea obligaţia de a prezenta şi o opinie contrară cu privire la tema abordată, în scopul asigurării unei informări corecte şi complete a publicului.

Dispoziţiile invocate impun ca radiodifuzorii să respecte principiul asigurării imparţialităţii, iar principalele puncte de vedere aflate în opoziţie să fie prezentate în cadrul aceleiaşi emisiuni, dispoziţii pe care postul OTV nu le-a respectat.

Numai prin prezentarea unei pluralităţi de opinii pe marginea subiectului dezbătut, radiodifuzorul era în măsură să asigure desfăşurarea emisiunii într-un cadru legal, cu respectarea principiului imparţialităţii şi echilibrului şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie în momentul dezbaterii lor publice.

Emisiunea nu a reprezentat o dezbatere, al cărei scop ar fi trebuit să fie exprimarea diferitelor opinii, ci un punct de vedere unitar, o opinie comună a invitatului emisiunii, d-nul Ion Coja, precum şi a unui evreu, fost deportat la Auschwitz (decedat între timp), exprimată în cadrul unui interviu din anul 2002. Acest fapt a fost de natură să nu permită telespectatorilor favorizarea liberei formări a opiniilor şi asigurarea unei pluralităţi a punctelor de vedere, imparţialitatea şi echilibrul, condiţii obligatorii ale comunicării audiovizuale.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul apreciază că, alegând să abordeze tema situaţiei evreilor în vremea mareşalului Antonescu, temă care, în societatea românească, continuă să separe chiar şi lumea istoricilor, radiodifuzorul trebuia să se asigure că prezintă publicului o informare obiectivă, fapt care presupunea în mod necesar exprimarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie.

Dintr-o altă perspectivă, Consiliul consideră că prezentarea de către prof. Ion Coja a evenimentelor tragice de la Iaşi (respectiv Pogromul şi trenurile morţii) ca fiind consecinţa acţiunilor unor « tineri evrei descreieraţi », pe care îi consideră singurii vinovaţi de cele întâmplate, precum şi opinia d-lui Coja potrivit căreia « deportarea în Transnistria nu înseamnă Holocaust, pentru că se putea evada foarte uşor » constituie atât un act de dezinformare a publicului, dar mai ales o formă de denigrare a victimelor unui regim totalitar, precum cel nazist. O astfel de abordare contravine prevederilor art. 47 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. - pentru postul de televiziune OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică, întrucât, în ediţia din 06 noiembrie 2010 a emisiunii »Dan Diaconescu Direct", a dezbătut un subiect istoric controversat, fără a prezenta principalele puncte de vedere aflate în opoziţie, abordare care nu a permis favorizarea liberei formări a opiniilor şi respectarea principiului imparţialităţii şi echilibrului, condiţii obligatorii ale comunicării audiovizuale, reglementate de art. 71 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în programele de dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiul asigurării imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.