Decizia nr. 1201 din 09.12.2010

09.12.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea a S.C. ABC PLUS MEDIA S.A.,
cu sediul în Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2, Jud. Bihor, C.U.I. 13988880

pentru postul de televiziune NAŢIONAL TV
Beiuş, Piaţa Samuil Vulcan nr. 10, bl. AN13-AN14, et. 1, jud. Bihor

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 decembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul NAŢIONAL TV din Beiuş.

Postul NAŢIONAL TV din Beiuş aparţine radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 268/18.05.2004 şi decizia de autorizare nr. 807.0/22.02.2005).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Alin. (1) lit. e) al articolului menţionat dispune că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

În fapt, în urma monitorizării emisiunilor difuzate de postul NAŢIONAL TV din Beiuş în perioada 04-10 octombrie 2010, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate, în mod real, nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 18.05.2004.

Astfel, faţă de formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de programe aprobată de CNA la data de 18.05.2004, postul NAŢIONAL TV din Beiuş a difuzat, în mod real, în perioada monitorizată, 04-10 octombrie 2010, următoarea structură de programe :

Structura programelor după sursa de provenienţă :

B.2.1. Producţie proprie : Aprobat : 26,20 % Real : 16,67 %
B.2.2. Producţii audiovizuale ale altor producători : Aprobat : 0 % Real : 0 %
B.2.3. Programe retransmise : Aprobat : 73,80 % Real : 83,33 %
B.2.4. Programe preluate : Aprobat : 0 % Real : 0 %

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni

B.4.1. Programe de informare, procent : Aprobat : 57,13 % Real : 21,91 %
B.4.2. Programe educative, culturale, religioase, procent : Aprobat : 0 % Real : 0 %
B.4.3. Filme, procent : Aprobat : 0 % Real : 0 %
B.4.4. Programe de divertisment şi alte tipuri de programe : Aprobat : 42,87 % Real : 78,09 %

Din situaţia prezentată mai sus rezultă că structura emisiunilor producţie proprie reprezintă un procent de numai 16,67 % faţă de 26,20 % aprobată de Consiliu.

De asemenea, s-a constatat că postul NAŢIONAL TV din Beiuş nu difuzează producţii audiovizuale ale altor producători.

Totodată, s-a semnalat că, faţă de totalul de 73,80 %, prevăzut în structura de programe aprobată de CNA, reprezentând procentul de programe retransmise, la data controlului aceste programe se difuzau în proporţie de 83,33 %.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., pentru postul de televiziune NAŢIONAL TV din Beiuş şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune NAŢIONAL TV din Beiuş cu somaţie publică, întrucât a modificat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, fără a avea acordul Consiliului, fapt ce contravine art. 54 din Legea audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.