Decizia nr. 175 din 19.01.2010

19.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SOLPRESS S.R.L.,
cu sediul în Călăraşi, str. Bărăganului nr. 8, bl. L43, et. 10, ap. 42, jud. Călăraşi

pentru localităţile Borcea, Gîldău şi Roseţi, judeţul Călăraşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţelele de cablu din localităţile Borcea, Gîldău şi Roseţi, judeţul Călăraşi, aparţinând S.C. SOLPRESS S.R.L..

Distribuitorul de servicii S.C. SOLPRESS S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1965.1/04.11.2008 pentru localităţile Borcea, Gîldău, Roseti, judeţul Călăraşi.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. SOLPRESS S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în data de 13 ianuarie 2010, în localităţile Borcea, Gîldău şi Roseţi, judeţul Călăraşi, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. SOLPRESS S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : CANAL TIP VIDEOTEXT, ANTENA 1, ANTENA 2, EUFORIA LIFESTYLE TV, ANTENA 3, ETNO TV, SPORT.RO, MINIMAX, CARTOON NETWORK, TARAF TV, MYNELE TV, ROMANTICA, SPERANTA TV, AXN şi AXN CRIME.

În baza aceluiaşi raport întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. SOLPRESS S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în localităţile Borcea, Gîldău şi Roseţi, judeţul Călăraşi, a retransmis programul tip „Videotext", fără ca distribuitorul de servicii să deţină licenţă audiovizuală analogică şi, după caz, licenţă de emisie, precum şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program.

Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.

Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu va intra în legalitate cu privire la această faptă, Consiliul Naţional al Audiovizualului va sesiza Parchetul.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h), j), k) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. SOLPRESS S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile Borcea, Gîldău şi Roseţi, judeţul Călăraşi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. SOLPRESS S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localităţile Borcea, Gîldău şi Roseţi din judeţul Călăraşi, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, faptă ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, s-a constatat că distribuitorul de servicii a încălcat şi dispoziţiile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 din Legea audiovizualului, întrucât difuzează programul tip VIDEOTEXT, fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală,"