Decizia nr. 177 din 19.01.2010

19.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L.
cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Mihai Eminescu, nr. 22, bl. B 12, sc. B, ap. 44, jud. VÂLCEA CUI : 23378081

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 18412/16.12.2009 cu privire la retransmisia programelor în reţelele de cablu aparţinând S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7120/06.10.2009 pentru localitatea Merghindeal, jud. Sibiu, Anexa din 06.10.2009 ;

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin.(1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Conform art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 07.01.2010, în localitatea Merghindeal, jud. Sibiu, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ACASĂ TV, PRO CINEMA, SPORT.RO, GSP TV, DIGI SPORT, MUSIC CHANNEL, B1 TV, ROMANTICA, ANTENA 1, PRO TV, ETNO TV, AXN, HALLMARK, HBO, CINEMAX, EUROSPORT 2, DISCOVERY CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD, ANIMAL PLANET, CARTOON NETWORK, NATIONAL GEOGRAPHIC, MTV, MINIMAX, TARAF TV, ANTENA 3, EUFORIA LIFESTYLE TV şi ANTENA 2, în timp ce programele TVR CULTURAL, TVR 3, TVR INFO, TV 5, COSMOS TV, KISS TV, LIGHT CHANNEL TV, OLTENIA, TELEVIZIUNEA VTV, THE MONEY CHANNEL, TOP SHOP TV, TV NEPTUN, TV ROMÂNIA DE MÂINE CULTURAL, TV ROMÂNIA DE MÂINE EDUCAŢIONAL şi VACANŢA TV, deşi înscrise în oferta de servicii, nu se retransmiteau.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în localitatea Merghindeal, jud. Sibiu, nu retransmite programele TVR CULTURAL, TVR 3, TVR INFO şi TV 5,

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa şi să retransmită serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, respectiv programul TV 5.

Ţinând cont de faptul că distribuitorul de servicii S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. a mai fost sancţionat anterior cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor Legii audiovizualului, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. EDYNA ŞI JO având avizul de retransmisie nr. A 7120/06.10.2009, Anexa din 06.10.2009 pentru localitatea Merghindeal, jud. Sibiu, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L.
cu sediul în Râmnicu Vâlcea, jud. VÂLCEA
str. Mihai Eminescu, nr. 22, bl. B 12, sc. B, ap. 44
CUI : 23378081

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 177/19.01.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Merghindeal, jud. Sibiu, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Merghindeal, jud. Sibiu, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a inclus în ofertă şi nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR Cultural, TVR 3 şi TVR INFO, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”