Decizia nr.180 din 19.01.2010

19.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. COMAUGUSTA S.R.L.,
pentru localitatea Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara

S.C. COMAUGUSTA S.R.L. C.U.I 2149050
Str. 8 Martie bl. 20, ap. 59
Loc. PETRILA Jud. Hunedoara

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 18402/16.12.2009, cu privire la reţeaua de cablu din Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara, aparţinând S.C. COMAUGUSTA S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. COMAUGUSTA S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 5454.1/11.12.2008, Anexa din 08.10.2009 pentru localitatea Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. COMAUGUSTA S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A., în data de 05.01.2010, în reţeaua de cablu din localitatea Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara, s-a constatat că în această reţea, ce aparţine S.C. COMAUGUSTA S.R.L., erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : ACASĂ TV, PRO CINEMA, SPORT. RO, ROMANTICA, KANAL D, ANTENA 1, ANTENA 3, FAVORIT TV, ETNO TV, PRO TV, ANIMAL PLANET, MYNELE TV, AXN CRIME, ALFA şi OMEGA, DDTV, NAŢIONAL GEOGRAPHIC, MINIMAX, B1TV, NAŢIONAL TV, EUFORIA LIFESTYLE TV, ANTENA 2, N24, SPORT KLUB şi TARAF TV.

Programele TVR INTERNAŢIONAL, TVR CULTURAL, TVR 3, TVR INFO, TV5, THE MONEY CHANNEL şi TV ROMÂNIA DE MÂINE EDUCAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu în data de 08.10.2009, nu erau retransmise.

Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR Cultural, TVR 3 şi TVR Info), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea S.C. COMAUGUSTA S.R.L. cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. COMAUGUSTA S.R.L. (avizul de retransmisie nr. A 5454.1/11.12.2008, Anexa din 08.10.2009 pentru localitatea Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. COMAUGUSTA S.R.L. C.U.I 2149050
Str. 8 Martie bl. 20, ap. 59
Loc. PETRILA Jud. Hunedoara

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 180/19.01.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. COMAUGUSTA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. COMAUGUSTA S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului."