Decizia nr. 181 din 19.01.2010

19.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L.,
pentru localităţile Baldovineşti, Barza şi Bobiceşti, judeţul Olt

S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L.
Loc. PIATRA OLT Jud. Olt

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 18406/16.12.2009, cu privire la reţelele de cablu din localităţile Baldovineşti, Barza şi Bobiceşti, judeţul Olt, aparţinând S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1677/22.12.2003, Anexa din 04.01.2007 pentru localitatea Baldovineşti, nr. A1678/22.12.2003, Anexa din 04.01.2007 pentru localitatea Barza şi nr. A1679/22.12.2003, Anexa din 04.01.2007 pentru localitatea Bobiceşti, judeţul Olt.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A., în data de 22.12.2009, în reţelele de cablu din localităţile Baldovineşti, Barza şi Bobiceşti, s-a constatat că în aceste reţele, ce aparţin S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 04.01.2007 , următoarele programe : ACASĂ, PRO CINEMA, ETNO TV şi MUSIC MIX.

Programele TVR INTERNATIONAL şi N24, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în aceste localităţi.

De asemenea, la acelaşi control, s-a mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu a înscris în oferta de programe şi nu retransmite programul TV5, deşi are această obligaţie în virtutea dispoziţiilor legale menţionate anterior.

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din Baldovineşti, Barza şi Bobiceşti, judeţul Olt, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţelele de cablu din Baldovineşti, Barza şi Bobiceşti, judeţul Olt, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului."