Decizia nr. 197 din 21.01.2010

21.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SETUP MEDIA S.R.L.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Moşilor nr. 221, bl.31A, sc. A, et. 1, ap. 4, Sector 2

pentru postul de televiziune GOOD LIFE CHANNEL

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată cu nr. 637/19.01.2010 prin care S.C. SETUP MEDIA S.R.L. solicită Consiliului acordarea unui termen de 90 de zile de întrerupere a emisiei serviciului de programe cu denumirea GOOD LIFE CHANNEL.

Postul de televiziune GOOD LIFE CHANNEL aparţine radiodifuzorului S.C. SETUP MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV nr. 65.4/20.11.2003 şi decizia de autorizare iniţială nr. 864.0/12.05.2005 şi reautorizare nr. 864.3/08.07.2008).

În fapt, prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 12912 din data 09.09.2009, S.C. SETUP MEDIA S.R.L. a solicitat Consiliului să-i fie aprobată întreruperea pentru 90 de zile a difuzării programelor de televiziune ale postului GOOD LIFE CHANNEL, întrucât o parte a echipamentului tehnic trebuie înlocuit, având în vedere starea precară a acestuia, iar studioul urmează să fie mutat la o altă adresă.

Consiliul a aprobat solicitarea titularului de licenţă, iar prin adresa transmisă acestuia sub nr. 13017/11.09.2009 i s-a comunicat acordul cu privire la întreruperea difuzării pentru o perioadă de cel mult 90 de zile, respectiv până la data de 1 ianuarie 2010.

Având în vedere că la data de 1 ianuarie 2010 a expirat termenul maximum de 90 de zile aprobat pentru întreruperea emisiei postului GOOD LIFE CHANNEL, iar S.C. SETUP MEDIA S.R.L. nu a reluat emisia serviciului de programe, prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 531/15.01.2010, i s-a pus în vedere ca, până în sedinţa publică de Consiliu din data de 19 ianuarie 2010, să comunice situaţia actuală a postului.

Prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 637/19.01.2010, S.C. SETUP MEDIA S.R.L. a făcut cunoscut Consiliului că nu se poate încadra în termenul fixat de acesta pentru reluarea emisiei serviciului de programe, întrucât unele componente ale aparaturii necesare funcţionării noului studio nu au fost livrate, motiv pentru care solicită acordarea unui alt termen de încă 90 de zile, necesare în vederea începerii difuzării serviciului de programe.

Reanalizând noua solicitare a S.C. SETUP MEDIA S.R.L., privind acordarea a 90 de zile de întrerupere a serviciului de programe al postului GOOD LIFE CHANNEL, membrii Consiliului au decis acordarea unei termen de 60 de zile de intrare în legalitate.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SETUP MEDIA S.R.L. pentru postrul GOOD LIFE CHANNEL şi dispune intrarea în legalitate în termen de 60 de zile de la comunicarea prezentei decizii, în sensul începerii difuzării serviciului de programe pentru care deţine licenţa audiovizuală S-TV nr. 65.4/20.11.2003.

În situaţia în care nu vă veţi conforma dispoziţiilor prezentei decizii, Consiliul va aplica prevederile art. 57 din Legea audiovizualului, în sensul retragerii licenţei audiovizuale pe care o deţineţi pentru postul de televiziune GOOD LIFE CHANNEL.

Potrivit dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu în situaţia în care titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului.