Decizia nr. 2 din 07.01.2010

11.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. TELEVIVA S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 1067/09.12.2009

S.C. TELEVIVA S.R.L.
Loc. Farcaşa, jud. Neamţ, CUI 15591177

Întrunit în sedinţa publică din data de 7 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. TELEVIVA S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 1067/09.12.2009 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma analizării motivelor invocate de petentă în contestaţie, Consiliul a constatat că acestea nu sunt de natură a atrage revocarea sau modificarea deciziei de sancţionare, întrucât derularea demersurilor de intrare în legalitate constituie o obligaţie permanentă în sarcina orcărui distribuitor de servicii.

Consiliul înţelege situaţia economică precară a fiecărui distribuitor de servicii, dar, în calitate de garant al interesului public, C.N.A. este chemat să dispună măsurile legale ce se impun în vederea respectării de către aceştia a prevederilor legale cu privire la respectarea regulilor de retransmisie a serviciilor de programe şi trebuie să aibă o poziţie echidistantă şi nediscriminatorie faţă de toţi distribuitorii de servicii, indiferent de situaţia financiară a acestora.

În consecinţă, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cuantumul amenzii fiind cel minim prevăzut de Legea audiovizualului, societatea fiind anterior sancţionată cu somaţie publică pentru nerespectarea aceloraşi dispoziţii legale referitoare la retransmisia serviciilor de programe.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.