Decizia nr. 214 din 28.01.2010

28.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. SUPER DIGITAL SAT S.R.L.,
pentru localităţile Stâlpu, Brădeanu şi Smârdan

S.C. SUPER DIGITAL SAT S.R.L. C.U.I. 14639730
Loc. Brădeanu Jud. Buzău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 18407/ 6.12.2009, cu privire la reţelele de cablu din localităţile Stâlpu, Brădeanu şi Smârdan, judeţul Buzău, reţele aparţinând S.C. SUPER DIGITAL SAT S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. SUPER DIGITAL SAT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 0993/01.09.2003, Anexa din data de 28.07.2009/34 pentru localitatea Stâlpu, judeţul Buzău, şi avizul de retransmisie nr. A 3110.1/20.09.2007, Anexa din 28.07.2009/30 pentru localităţile Brădeanu şi Smârdan, judeţul Buzău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. SUPER DIGITAL SAT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În fapt, în urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în data de 04.01.2010, în localităţile Stâlpu, Brădeanu şi Smârdan, judeţul Buzău, s-a constatat că în reţelele de cablu aparţinând S.C. SUPER DIGITAL SAT S.R.L se retransmiteau servicii de programe cu încălcarea prevederilor legale menţionate, după cum urmează :

- localitatea Stâlpu : distribuitorul de servicii retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, următoarele 12 programe : FOCUS TV (Buzău - SC Media Grup Production SRL ), ACASĂ TV (Digi), TARAF TV, ETNO TV, SPORT.RO, B1TV, EUROSPORT, PRO CINEMA (Digi), PAPRIKA TV, TRINITAS, DOQ şi PESCUIT ŞI VÂNĂTOARE TV.

Programele TVR CULTURAL, TVR INFO, TV5, AXA TV TRANSILVANIA, FOCUS TV (SC Ex Computer SRL), KISS TV, THE MONEY CHANNELl şi TV NEPTUN, deşi înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu în data de data de 28.07.2009, nu erau retransmise.

- localităţile Brădeanu şi Smârdan : distribuitorul de servicii retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, următoarele 18 programe : MINIMAX, TARAF TV, SPORT KLUB, PRO CINEMA (Digi), ACASĂ TV (Digi), CARTOON NETWORK, ROMANTICA, PRO TV INTERNATIONAL, TVR INTERNATIONAL, PAPRIKA TV, TRINITAS, B1TV, DOQ TV, DISNEY CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC, SPORT.RO, ETNO TV şi ANIMAL PLANET.

Programele TVR INFO, TV5, AXA TV TRANSILVANIA, KISS TV, THE MONEY CHANNELl, TV NEPTUN şi UTV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu în data de data de 28.07.2009, nu erau retransmise.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. SUPER DIGITAL SAT S.R.L a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR CULTURAL, TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, cu ocazia efectuării controlului, s-a constatat că distribuitorul de servicii nu retransmitea programele TVR CULTURAL, TVR INFO şi TV5, deşi are această obligaţie conform dispoziţiilor menţionate mai sus.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea S.C. SUPER DIGITAL SAT S.R.L. cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. SUPER DIGITAL SAT S.R.L. (avizul de retransmisie nr. A 0993/01.09.2003, Anexa din data de 28.07.2009/34 pentru localitatea Stâlpu, judeţul Buzău, şi avizul de retransmisie nr. A 3110.1/20.09.2007, Anexa din 28.07.2009/30 pentru localităţile Brădeanu şi Smârdan, judeţul Buzău) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. SUPER DIGITAL SAT S.R.L. C.U.I. 14639730
Loc. Brădeanu Jud. Buzău

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 214/28.01.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. SUPER DIGITAL SAT S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile Stâlpu, Brădeanu şi Smârdan, judeţul Buzău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. SUPER DIGITAL SAT S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Stâlpu, Brădeanu şi Smârdan, judeţul Buzău, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele TVR CULTURAL şi TVR INFO, precum şi programul TV5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional."