Decizia nr. 216 din 28.01.2010

28.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. ELECTROTECH IND S.R.L.,
cu sediul loc. Sireţel, jud. Iaşi

pentru localităţile Sireţel şi Hărmăneştii Vechi din jud. Iaşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localităţile Sireţel şi Hărmăneştii Vechi, jud. Iaşi, aparţinând S.C. ELECTROTECH IND S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. ELECTROTECH IND S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 4900/05.07.2005 pentru localitatea Sireţel din jud. Iaşi.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. ELECTROTECH IND S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

Alin. (1) : „Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.”

Alin. (3) : „Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 18 ianuarie 2010, în localităţile menţionate în continuare, ce aparţin S.C. ELECTROTECH IND S.R.L., s-au constatat următoarele :

- la controlul efectuat în localitatea Sireţel, judeţul Iaşi, se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, programele : UTV, SPORT.RO, AXN, OTV, MINIMAX, KANAL D, TV5, ACASĂ TV, PRO TV, PRIMA TV, PRO CINEMA, ETNO TV, TARAF TV, REALITATEA TV, MOVES 24, MYNELE TV, ZONE REALITY, ANTENA 3, MUSIC CHANNEL, TRINITAS, EXPLORER, PRO TV INTERNATIONAL, DIRECT DIGITAL TV, HISTORY CHANNEL, ANTENA 2, DISNEY CHANNEL, EUFORIA LIFESTYLE şi TVRM, iar programele CARTOON NETWORK, CCTV INTERNAŢIONAL, CNN şi TCM, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

- la controlul efectuat în localitatea Hărmăneştii Vechi, judeţul Iaşi, se retransmiteau programele : U TV, SPORT.RO, FAVORIT TV, AXN, OTV, MINIMAX, KANAL D, TV5, ACASA TV, PRO TV, PRIMA TV, ANTENA 1, PRO CINEMA, NATIONAL GEOGRAPHIC, ETNO TV, TARAF TV, TVR 1, TVR 2, TVR 3, REALITATEA TV, MOVIES 24, B1 TV, NATIONAL TV, MYNELLE TV, ONE REALITY, ANTENA 3, N24, TV CULTURAL, MUSIC CHANNEL, HALLMARK, TRINITAS, EXPLORER, PRO TV INTERNATIONAL, DIRECT DIGITAL TV, HISTORY CHANNEL, ANTENA 2, TVR INFO, DISNEY CHANNEL, EUFORIA LIFESTYLE TV şi TVRM, fără ca distribuitorul de servicii să deţină aviz de retransmisie pentru această localitate, document în virtutea căruia Consiliul Naţional al Audiovizualului acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de telecomunicaţii specificată a unor servicii de programe.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că, anterior, distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat cu o somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. ELECTROTECH IND S.R.L. cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. ELECTROTECH IND S.R.L., având avizul de retransmisie A 4900/05.07.2005 pentru localitatea Sireţel din jud. Iaşi, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. ELECTROTECH IND S.R.L.,
cu sediul în localitatea Sireţel, jud. Iaşi, CUI 17260242

pentru localităţile Sireţel şi Hărmăneştii Vechi din jud. Iaşi

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 216/28.01.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. ELECTROTECH IND S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localităţile Sireţel şi Hărmăneştii Vechi, jud. Iaşi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. ELECTROTECH IND S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Hărmăneştii Vechi din judeţul Iaşi, a retransmis mai multe servicii de programe fără să deţină aviz de retransmisie.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat pentru faptul că, în reţeaua de cablu din localitatea Sireţel, judeţul Iaşi, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”