Decizia nr. 239 din 11.02.2010

11.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
pentru postul de radio KISS FM din Tulcea

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2
Bucureşti

pentru postul KISS FM
Str. Babadag-Peco, bl.13, sc.B, et.2, ap.5
Tulcea Jud. Tulcea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la difuzarea programului local de către postul KISS FM din Tulcea.

Postul de radio KISS FM din Tulcea aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R422.3/26.11.2003, decizia de autorizare nr. 674.0-1/27.05.2004 pentru localitatea Tulcea, judeţul Tulcea).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.

Potrivit prevederilor invocate, radiodifuzorii care deţin licenţe audiovizuale regionale şi/sau locale pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităţi cu o populaţie între 50.000 şi 150.000 de locuitori au obligaţia de a realiza şi difuza zilnic, în intervalul orar 6.00-24.00, un program local cu o durată cumulată de minimum 20 de minute.

În sensul art. 1 din actul normativ menţionat, prin sintagma program local se înţelege : informaţii (inclusiv informaţii meteo locale), reportaje, interviuri, dezbateri privind evenimente din actualitatea cotidiană a comunităţii aflate în zona de acoperire a serviciului de programe. În conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia 574/2008, postul KISS FM din Tulcea are obligaţia legală de a realiza şi difuza zilnic program local cu o durată cumulată de minimum 20 de minute.

În fapt, în urma monitorizării efectuate în perioada 14-21 ianuarie 2010, s-a constatat că postul KISS FM din Tulcea a difuzat program local a cărui durată nu a cumulat minimum 20 de minute, zilnic, fapt ce contravine art. 3 din Decizia nr. 574/2008.

Astfel, postul KISS FM din Tulcea a difuzat program local în zilele de luni până vineri, la orele 6.00, 9.00, 22.00 şi 22.28, iar sâmbăta şi duminica, la orele 06.00, 06.25 şi 09.23. Programul local, difuzat în perioada monitorizată, a conţinut informaţii generale şi locale, precum şi informaţii din judeţul Constanţa, program local difuzat sub denumirea de „Ştirile regionale KISS FM", fiind prezentat de Teodora Ştefan.

În perioada monitorizată, respectiv 14-21.01.2010, durata totală a ştirilor regionale şi durata totală a ştirilor locale difuzate pe post, a fost după cum urmează :

Data Durată totală a ştirilor Durată totală a ştirilor locale
14.01.2010 00:13:54 00:04:03
15.01.2010 00:13:42 00:04:04
16.01.2010 00:08:30 00:03:46
17.01.2010 00:07:52 00:03:28
18.01.2010 00:05:54 00:00:00
19.01.2010 00:12:55 00:01:30
20.01.2010 00:12:56 00:01:36
21.01.2010 00:13:41 00:01:36

În această situaţie, membrii Consiliului au constatat că postul KISS FM din Tulcea nu a difuzat program local a cărui durată să fie de minimum 20 de minute, cumulate zilnic, astfel cum avea obligaţia în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia 574/2008.

De asemenea, conform grilei de programe aprobată de CNA în data de 14.01.2010, structura serviciilor de programe este următoarea :

• structura programelor după sursa de provenienţă :
– producţie proprie 1,39% ;
– producţii audiovizuale ale altor producători 0% ;
– producţii retransmise 98,61% - KISS FM Bucureşti.

• structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni :
– programe de informare – 100% ;
– programe educative, culturale, religioase – 0% ;
– programe de divertisment si alte tipuri de programe – 0 %.

Având în vedere faptul că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile cuprinse în Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune, membrii Consiliului au decis sancţionarea cu somaţie publică.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 7 din Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBC BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de radio KISS FM din Tulcea şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării obligaţiilor legale referitoare la difuzarea programului local de radiodifuziune.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM din Tulcea cu somaţie publică, întrucât în perioada 14-21 ianuarie 2010 nu a difuzat program local cu o durată de minimum 20 de minute, astfel cum se prevede în Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.