Decizia nr. 241 din 11.02.2010

11.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.
cu sediul în GALAŢI, str. Fraternităţii nr. 9, jud. Galaţi
CUI : R 3552492

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de cablu din localitatea VASLUI, jud. Vaslui, aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. Distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A 0047.1/14.11.2005 - Anexa din 13.05.2008, pentru localitatea VASLUI, jud. Vaslui.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 25.01.2010, în localitatea VASLUI, jud. Vaslui, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : PRIMA TV/TVV (VASLUI), MYNELE TV, ACASĂ TV, SPORT.RO, ANIMAL PLANET, CARTOON NETWORK, THE MONEY CHANNEL, TVRM EDUCAŢIONAL, SPERANŢA TV, NAŢIONAL GEOGRAPHIC, VOX NEWS, DISCOVERY CHANNEL şi CHANNEL 1, iar programele TV OLTENIA, BABY TV şi FRANCE 24, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea distribuitorului de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. cu suma de 15.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. având avizul de retransmisie nr. A 0047.1/14.11.2005 - Anexa din 13.05.2008, pentru localitatea VASLUI, jud. Vaslui, se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.
Str. Fraternităţii nr. 9,
GALAŢI, jud. Galaţi
CUI : R 3552492

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 241/11.02.2010 privind amendarea cu 15.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea VASLUI, jud. Vaslui, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. cu amendă în cuantum de 15.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea VASLUI, jud. Vaslui a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”