Decizia nr. 242 din 11.02.2010

11.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. GIORGIO CARM S.R.L.,
cu sediul în localitatea Bacău,
Al. Parcului nr. 26, bl. 26, sc. A, et. 4, ap 18, jud. Bacău

pentru localitatea Gârleni, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 18413/16.12.2009, privind reţeaua de cablu din localitatea Gârleni, jud. Bacău aparţinând S.C. GIORGIO CARM S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. GIORGIO CARM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 3328.4/19.02.2009 pentru localitatea Gârleni, jud. Bacău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. GIORGIO CARM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 18 decembrie 2009, în localitatea Gârleni, jud. Bacău, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. GIORGIO CARM S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : TARAF TV, B1 TV, ETNO TV şi SPERANŢA TV, iar programele TV5, KANAL D şi TVR INTERNATIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că la data controlului S.C. GIORGIO CARM S.R.L. nu retransmitea programul TV5, fapt ce contravine prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor dispoziţii, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. GIORGIO CARM S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Gârleni, judeţul Bacău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. GIORGIO CARM S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Gârleni, judeţul Bacău a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a retransmis programul TV5, deşi avea obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. "