Decizia nr. 246 din 11.02.2010

11.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 211/28.01.2010

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1 BUCUREŞTI
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 1417/04.02.2010, prin care S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. solicită rediscutarea şi supunerea din nou la vot a Deciziei nr. 211/28.01.2010 privind amendarea cu suma de 15.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului şi a art. 85 din Codul audiovizualului.

Consiliul a reanalizat decizia contestată şi a constatat că emisiunea “Dan Diaconescu Direct” transmisă de postul OTV în data de 25 ianuarie 2010, începând cu ora 19.28, a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la informarea corectă. Astfel, în timpul emisiunii monitorizate, radiodifuzorul a afişat pe ecran anumite titluri şi informaţii de natură a induce în eroare şi a crea o stare de confuzie în rândul publicului, cu privire la caracterul transmisiei şi, implicit, al difuzării emisiunii care se presupunea că se desfăşoară în timp real, “în direct”.

Faţă de aceste aspecte, publicul telespectator a fost indus în eroare şi nu a fost informat în mod clar şi fără echivoc despre faptul că urmăreşte reluarea unor fragmente din emisiuni deja difuzate, iar nu o emisiune în direct.

Subiectele discutate în fragmentele redifuzate au fost legate de campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, enunţurile, îndemnurile şi întrebările afişate pe ecran neputând fi adresate, în direct, preşedintelui Traian Băsescu, deoarece emisiunea nu s-a difuzat în direct, iar radiodifuzorul nu a pus şi nu putea pune la dispoziţia telespectatorilor răspunsurile anunţate şi aşteptate de public.

Procedând astfel, publicul a fost practic indus în eroare, fiind înşelat şi manipulat prin afişarea pe ecran, în mod repetat, a textului “Trimiteţi mesajele dumneavoastră pentru preşedintele Traian Băsescu la sms 1333”, informaţie care a distorsionat percepţia telespectatorilor cu privire la caracterul emisiunii, şi implicit, de a le afecta interesele economice.

Membrii Consiliului au apreciat că la starea de confuzie creată în rândul publicului a contribuit şi omisiunea afişării clare pe ecran a menţiunii “direct”, respectiv a identificării caracterului transmisiei emisiunii şi titrarea unor menţiuni afişate pe ecran ca “Special” sau “Exclusiv”.

Pentru toate aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală, aceasta fiind adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.