Decizia nr. 247 din 16.02.2010

16.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4, etaj 2, camera 28, C.U.I. 14080700

pentru postul REALITATEA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei nr. 1304/02.02.2010, cu privire la emisiunea „Ora de foc” difuzată în ziua de 28 ianuarie 2010, de către postul REALITATEA TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării enisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 37 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, este interzisă difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unei proprietăţi private, fără acordul proprietarului.

În fapt, în ziua de 28 ianuarie 2010, începând cu ora 21,30, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat emisiunea de dezbatere „Ora de foc”, moderată de dna. Oana Stancu şi dl. Adrian Ursu.

Pe parcursul emisiunii, au fost difuzate imagini din interiorul locuinţei domnului Costel Căşuneanu din localitatea Oituz, jud. Vrancea, alternativ cu imagini filmate din exteriorul locuinţei, cu menţiunea youtube.com.

Pe toată durata emisiunii a fost afişat titlul : „10 DEŞTEPŢI, 1.000.000 DE FRAIERI.”

În primele 26 de minute ale emisiunii, s-a discutat despre rata şomajului, disponibilizări, măsurile anticriză aplicate în Franţa sau Germania, măsurile luate în România, etc.

Redăm din raport : „Adrian Ursu : Există, se pare, un milion de fraieri, care vor trebui să plătească costul acestei crize şi în anul 2010. Şi există vreo 10 băieţi deştepţi –i-am numărat noi, aşa, la repezeală, poate că sunt mai mulţi – care nu plâng niciodată. Nu plâng nici când e criza mai adâncă fiindcă ei, întotdeauna, se descurcă. Pică bine în picioare şi iau banul de la stat.
(...) Adrian Ursu : Şi-atunci, vă invit să mai revedeţi nişte imagini de suflet, de la Oituz. Ştiţi că la Oituz, acolo, e un loc încărcat de istorie, dar unde se află şi reşedinţa domnului Costel Căşuneanu.”

Membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunii « Ora de foc », difuzată în ziua de 28.01.2010, au fost prezentate imagini filmate cu prim-planuri ale domiciliului familiei Căşuneanu, fără a exista acordul acestora pentru difuzarea imaginilor, astfel cum reiese din reclamaţia înaintată de dl. Costel Căşuneanu şi cum obligă prevederile legislaţiei audiovizuale.

Consiliul reaminteşte radiodifuzorului că preluarea imaginilor de pe un site nu înlătură obligaţia de a solicita acordul persoanei pentru difuzarea imaginilor cu interiorul proprietăţii acesteia şi nu exonerează de răspunderea instituită de reglementările din domeniul audiovizualului cu privire la acest aspect.

De asemenea, Consiliul a apreciat că, în această situaţie, nu este aplicabilă excepţia reglementată de Codul audiovizualului la art. 37 alin. (3), potrivit căreia, astfel de imagini ar fi putut fi difuzate fără acordul persoanei dacă ar fi existat un interes public justificat şi dacă, între viaţa privată şi interesul public justificat, ar fi existat o legătură semnificativă.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunii de dezbatere „Ora de foc” difuzată în ziua de 28 ianuarie 2010, începând cu ora 21,30, a prezentat imagini din interiorul proprietăţii unei persoane, fără acordul acesteia, încălcându-se astfel prevederile legislaţiei audiovizuale.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.