Decizia nr. 251 din 16.02.2010

16.02.2010


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 1287/02.02.2010, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la spoturile pentru concursul intitulat Cancaniada, difuzate pe posturile de radio şi de televiziune.

Spoturile au următorul conţinut :

- Spoturi Cancaniada pe posturile de televiziune :

- Spot Cancaniada varianta 1 :

Voce din off : Pregăteşte-te pentru ceva ce n-ai mai văzut până acum ! Iarna asta, megaconcursul anului ! Eşti gata să câştigi un milion de euro ? Din 29 ianuarie, la toate punctele de vânzare a presei din oraşul tău !

Pe parcursul derulării spotului, pe ecran apar, cu caractere mari şi îngroşate, următoarele : CANCAN prezintă MEGACONCURSUL ANULUI : 1 MILION EURO CANCANIADA DIN 29 IANUARIE 2010.

  • Spot Cancaniada varianta 2 :

Voce din off : A început Cancaniada ! Ia-ţi taloanele de concurs în fiecare vineri şi luni ! Caută zilnic numerele norocoase din ziar şi bifează-le pe talon ! Poţi câştiga pe loc peste 80 de premii pe săptămână ! În plus, ai mega şansa de a câştiga marele premiu de un milion de euro ! Restul e Cancan şi câştigi !

Pe ecran se poate vedea talonul de concurs care este folosit pentru a exemplifica informaţiile furnizate pe parcursul spotului (se bifează nişte numere de pe talon, sunt aduse în prim plan nişte sume de bani în euro ce ar putea fi câştigate săptămânal, deşi în spot se vorbeşte de premii), iar la final, cu caractere mari şi îngroşate, apare scris marele premiu : 1 MILION EURO CANCANIADA, urmat de « Restul e Cancan şi câştigi ! ».

- Spoturi Cancaniada pe posturile de radio :

  • Spot Cancaniada varianta 1 :

Voce : Pregăteşte-te pentru ceva ce n-ai mai văzut până acum ! Iarna asta, megaconcursul anului, de la producătorii Cancan ! Eşti gata să câştigi un milion de euro ? Din 29 ianuarie, la toate punctele de vânzare a presei din oraşul tău !

Se difuzează pe posturile RADIO ZU (ex. 03.02.2010) şi RADIO 21 (ex.28.01.2010, orele 7.29, 9.29).

  • Spot Cancaniada varianta 2 :

Voce : A început Cancaniada ! Ia-ţi taloanele de concurs în fiecare vineri şi luni. Caută zilnic numerele norocoase din ziar şi bifează-le pe talon. Poţi câştiga pe loc peste 80 de premii pe săptămână. În plus ai mega şansa de a câştiga marele premiu de un milion de euro. Restul e Cancan şi câştigi !

Se difuzează pe posturile de radio KISS FM (ex. : 03.02.2010, orele 07.57 ; 08.42), EUROPA FM (ex. 03.02.2010, ora 08.59), RADIO 21 (ex. : 29.01.2010, ora 07.29 şi 11.02.2010, ora 12.55), RADIO ZU (ex. : 03.02.2010, ora 10.21), ONE FM (ex. : 03.02.2010, ora 16.03), MAGIC FM (ex. : 03.02.2010, ora 16.45).

  • Spot Cancaniada varianta 3 :

Cancaniada continuă ! Crezi că un talon ţi-ar putea schimba viaţa ? În fiecare vineri şi luni intră în cursă şi ai şansa să câştigi un milion de euro, numai împreună cu Ziarul Cancan !

Se difuzează pe posturile : RADIO 21 (ex. : 12.02.2010, orele 12.24, 13.23 şi 15.02.2010, ora 12.22) ŞI RADIO ZU (ex. : 15.02.2010, ora 10.22).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând spoturile publicitare prezentate, Consiliul a constatat că acestea sunt difuzate cu încălcarea prevederilor art. 107 şi art. 115 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- art. 107 : Publicitatea şi teleshoppingul trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării şi ale unei competiţii corecte.

- art. 115 : Publicitatea sau teleshoppingul care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi neechivoc,data la care încetează oferta sau, după caz, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri ori de servicii disponibil, iar dacă oferta specială nu a început încă, data de începere a perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice.

Consiliul a constatat că spoturile în discuţie încalcă regulile informării corecte a publicului, întrucât conţinutul acestora nu prezintă informaţii suficiente şi neechivoce cu privire la condiţiile în care se desfăşoară concursul Cancaniada. De asemenea, nu este indicată nicio sursă de informare unde acesta ar putea fi consultat.

Astfel, de exemplu, în varianta 2 a spotului difuzat pe posturile de televiziune, pe ecran se poate vedea talonul de concurs care este folosit pentru a exemplifica informaţiile furnizate pe parcursul spotului (se bifează nişte numere de pe talon, sunt aduse în prim plan nişte sume de bani în euro ce ar putea fi câştigate săptămânal, deşi în spot se vorbeşte de premii, fără a se distinge după cum acestea sunt în bani sau în bunuri ori servicii), iar la final, cu caractere mari şi îngroşate, apare scris, marele premiu : 1 MILION EURO CANCANIADA, urmat de : « Restul e Cancan şi câştigi ! ».

De asemenea, din felul în care este promovat acest concurs nu rezultă în mod explicit modul de acordare a premiilor, nefiind furnizate suficiente informaţii din care publicul telespectator să poată măcar deduce acest lucru, nefăcându-se trimitere la vreun regulament de desfăşurare a concursului.

În privinţa perioadei de derulare a concursului, nu se specifică, în mod clar şi neechivoc, data la care încetează acesta, obligaţie prevăzută la art. 115 din Codul audiovizualului.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că difuzarea spoturilor publicitare de radio şi televiziune pentru concursul intitulat Cancaniada, s-a făcut cu încălcarea regulilor informării corecte, fiind de natură să prejudicieze interesele consumatorilor.

În concluzie, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, intrarea de îndată în legalitate în privinţa spoturilor pentru promovarea concursului Cancaniada, în sensul respectării regulilor de difuzare a publicităţii în audiovizual.