Decizia nr. 255 din 16.02.2010

16.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1
C.U.I. 14080700, Bucureşti

pentru postul RADIO GUERRILLA din Timişoara
Str. Vadul Călugăreni nr. 2, Timişoara, jud. Timiş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la difuzarea programului local de către postul RADIO GUERRILLA din Timişoara.

Postul RADIO GUERRILLA din Timişoara aparţine radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. R 680.2/27.07.2005 şi decizia de autorizare nr. 1092.0-1/25.04.2006).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 2 din Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.

Potrivit prevederilor invocate, radiodifuzorii care deţin licenţe audiovizuale regionale şi/sau locale pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităţi cu o populaţie de peste 150.000 de locuitori au obligaţia de a realiza şi difuza zilnic, în intervalul orar 06.00-24.00, un program local cu o durată cumulată de minimum 30 de minute.

În sensul art. 1 din actul normativ menţionat, prin sintagma program local se înţelege : informaţii (inclusiv informaţii meteo locale), reportaje, interviuri, dezbateri privind evenimente din actualitatea cotidiană a comunităţii aflate în zona de acoperire a serviciului de programe.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia 574/2008, postul RADIO GUERRILLA din Timişoara are obligaţia legală de a realiza şi difuza zilnic program local cu o durată cumulată de minimum 30 de minute.

În fapt, în urma monitorizării efectuate în perioada 01 - 07 februarie 2010, s-a constatat că postul RADIO GUERRILLA din Timişoara a difuzat program local a cărui durată nu a fost de minimum 30 minute/zi, aşa cum prevăd dispoziţiile enunţate anterior.

Astfel, în zilele de 01, 06 şi 07 februarie 2010, postul nu a difuzat deloc program local, iar în perioada 02 - 05 februarie 2010, durata programului local transmis nu a depăşit 18 minute/zi, iar în cadrul acestuia, informaţiile privind evenimentele din actualitatea cotidiană din judeţul Timiş au cumulat o durată de aproximativ 15 minute/zi.

Programul local difuzat de postul RADIO GUERRILLA din Timişoara a mai cuprins informaţii generale şi informaţii meteo la nivelul întregii ţări. Între ştiri s-a difuzat muzică.

De asemenea, conform ultimei grile de programe aprobată de CNA în data de 17.04.2006, structura programelor după sursa de provenienţă este următoarea :

- producţie proprie 10% ;
- producţii audiovizuale ale altor producători 5% ;
- producţii retransmise 85% - RADIO GUERRILLA Bucureşti.

Având în vedere faptul că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile cuprinse în Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune, membrii Consiliului au decis sancţionarea acestuia cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul RADIO GUERRILLA din Timişoara şi dispune intrarea deîndată în legalitate, în sensul respectării obligaţiilor legale referitoare la difuzarea programului local de radiodifuziune.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00 -14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO GUERRILLA din Timişoara cu somaţie publică, întrucât în perioada 01 - 07 februarie 2010 nu a difuzat program local cu o durată de minimum 30 de minute/zi, astfel cum prevede art. 2 din Decizia privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.