Decizia nr. 258 din 23.02.2010

23.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 50 000 lei a S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.

cu sediul în Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2 C.U.I. 4747298

pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, difuzate de către postul de televiziune PRIMA TV, în perioada 01-15 decembrie 2009 şi 25-31 ianuarie 2010.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.2/25.06.1993 şi decizia de autorizare nr. 101.0/24.03.1995).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul PRIMA TV în intervalul orar 18.00-23.00, în perioada 01-15 decembrie 2009, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră, inserată între ecrane, în cadrul grupajelor, precum şi suprapusă peste o parte a imaginii, a fost după cum urmează :

01-15.12.2009 Interval orar / Durata orară a publicităţii [sec]
Data 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00
01.12.2009 758 741 729 718 772
02.12.2009 899 757 442 904 893
03.12.2009 919 803 796 786 752
04.12.2009 949 824 818 788 831
05.12.2009 978 873 827 838 890
06.12.2009 955 876 835 837 834
07.12.2009 936 714 715 679 703
08.12.2009 910 800 788 778 756
09.12.2009 953 782 786 705 855
10.12.2009 969 849 862 851 874
11.12.2009 969 903 836 795 871
12.12.2009 976 899 852 839 917
13.12.2009 970 900 863 870 875
14.12.2009 934 753 786 808 803
15.12.2009 898 752 778 788 799

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că au fost constatate 68 de depăşiri, iar timpul total de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada monitorizată, precizată în raportul de monitorizare, a fost de 2 ore, 24 de minute şi 45 de secunde, depăşirile fiind cuprinse între minimum 9 secunde şi maximum 258 de secunde în cadrul unei ore.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Ţinând cont de faptul că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., a mai fost sancţionat anterior, pentru încălcarea în mod repetat a aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunile nu şi-au realizat scopul preventiv, radiodifuzorul ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 50.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 040.2/25.06.1993 şi al deciziei de autorizare nr. 101.0/24.03.1995 pentru postul de televiziune PRIMA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2
BUCUREŞTI C.U.I. 4747298

pentru postul de televiziune PRIMA TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 258/23.02.2010 privind amendarea cu 50.000 lei a radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRIMA TV cu amendă în cuantum de 50.000 lei, întrucât, în perioada 01-15 decembrie 2009, a încălcat grav prevederile referitoare la difuzarea publicităţii, depăşind cu mult durata legală a acesteia. Potrivit legislaţiei audiovizuale, proporţia de spoturi publicitare dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.