Decizia nr. 259 din 23.02.2010

23.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TV ANTENA 1 S.A.,
cu sediul în Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1, Bucureşti

pentru postul de televiziune ANTENA 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în perioadele 01-15 decembrie 2009 şi 25-31 ianuarie 2010, de către postul de televiziune ANTENA 1.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025-1/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul ANTENA 1 în perioada 01-15 decembrie 2009, s-a constatat că în intervalul orar 18.00-23.00, durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

01-15.12.2009 Interval orar / Durata orara a publicitatatii [sec]
Data 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00
01.12.2009 684 703 679 712 705
02.12.2009 698 449 681 744 716
03.12.2009 651 673 691 711 717
04.12.2009 623 674 678 686 714
05.12.2009 652 702 652 684 714
06.12.2009 691 631 830 585 695
07.12.2009 701 533 679 734 673
08.12.2009 534 719 712 708 692
09.12.2009 645 713 706 692 729
10.12.2009 693 706 717 710 703
11.12.2009 611 722 713 724 620
12.12.2009 722 706 715 711 706
13.12.2009 716 696 518 439 980
14.12.2009 482 679 718 721 726
15.12.2009 610 686 709 712 719

Nr. depăşiri : 10
Total timp depăşire : 7min 12 sec

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat de postul Antena 1 peste durata maximă legală, în perioada 01-15 decembrie 2009, a variat între minimum o secundă şi maximum 260 de secunde.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul de televiziune ANTENA 1 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu somaţie publică, întrucât, în perioada 01-15 decembrie 2009, a depăşit durata legală a publicităţii.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, proporţia de spoturi publicitare dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.