Decizia nr. 260 din 23.02.2010

23.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4, etaj 2, camera 28, C.U.I. 14080700

pentru postul REALITATEA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în perioadele 01 - 15 decembrie 2009 şi 25 - 31 ianuarie 2010 de către postul de televiziune REALITATEA TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul REALITATEA TV în perioada 01 - 15 decembrie 2009, s-a constatat că, în intervalul orar 19.00-23.00, durata publicităţi difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

01-15.12.2009

Data 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00
01.12.2009 545 464 470 0 262
02.12.2009 488 445 481 549 470
03.12.2009 0 0 516 0 30
04.12.2009 473 498 483 557 473
05.12.2009 510 471 509 528 506
06.12.2009 0 0 0 62 0
07.12.2009 716 612 291 751 707
08.12.2009 706 692 724 777 573
09.12.2009 713 728 689 744 725
10.12.2009 663 713 728 746 725
11.12.2009 634 714 573 753 770
12.12.2009 708 732 703 724 714
13.12.2009 704 725 686 678 719
14.12.2009 694 302 452 485 671
15.12.2009 660 607 513 608 668

• Nr. depăşiri : 14

• Total timp depăşire : 4min 32sec

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat de postul REALITATEA TV peste durata maximă legală, în perioada 01 - 15 decembrie 2009, a variat între minimum 4 secunde şi maximum 57 secunde.

Or, normele din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 secunde).

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi dispune intrarea deîndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât, în perioada 01 - 15 decembrie 2009, a depăşit durata legală a publicităţii.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, proporţia de spoturi publicitare dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.