Decizia nr. 261 din 23.02.2010

23.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizările nr. 2153/17.02.2010 şi 2366/22.02.2010, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea « Sinteza zilei », difuzată în 16.02.2010 de postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunea menţionată, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate :

"(1) În programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.« În data de 16 februarie 2010, postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat emisiunea »Sinteza zilei". Invitaţi în studio au fost : actriţa Rodica Popescu Bitănescu şi jurnalista Miruna Munteanu, precum şi domnii Marius Nistor - preşedinte executiv al Federaţiei Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret, Bogdan Hossu - preşedinte Cartel Alfa şi Victor Ciutacu - jurnalist.

Pe ecran au fost afişate următoarele titluri : « Şi salarii şi pensii mai mici ? », « Întreţinerea creşte cu 20% până la 100% », « 850.000 de euro pentru indicatoare turistice iar rentele campionilor nu se plătesc ! », « 21 milioane de euro fără licitaţie către clientele PD-L de la primarul Liviu Negoiţă ».

La începutul emisiunii, realizatorul Mihai Gâdea a prezentat cele mai importante evenimente ale zilei, după care a abordat subiectul neplăţii de către guvern a rentelor viagere ale sportivilor pe lunile decembrie 2009 şi ianuarie 2010, pornind de la informaţii preluate din ziarul « Cotidianul », precum şi de pe site-ul www.gsp.ro. În partea din dreapta-sus a ecranului s-au derulat fragmente din evoluţiile celor mai bune gimnaste ale României în competiţiile internaţionale.

În continuare, în timp ce realizatorul a acuzat Guvernul că, în loc să plătească rentele viagere ale sportivilor, dă bani pentru clienţii săi politici, a apărut pe ecran declaraţia ministrului Daniel Funeriu dată pentru gsp.ro. Redăm din raportul de monitorizare :

Ministrul Daniel Funeriu : “Este adevărat că sunt restanţe din decembrie, dar vor fi plătite integral în februarie. Vorbim de o sumă totală de 12 milioane de lei pentru cei 500 de sportivi cu o medie de 1000 de lei per sportiv. Îmi asum ceea ce s-a întâmplat şi regret ce s-a întâmplat. Cred că faţă de oamenii care sunt modele pentru societate trebuie să ne ţinem promisiunile.”

Sub acest text, erau menţionate următoarele : « Ministrul Daniel Funeriu nu şi-a respectat însă promisiunea faţă de marii sportivi ».

Ulterior, în timp ce se discuta despre modul în care ar fi trataţi de Guvern marii sportivi şi marii actori (în sensul că aceştia ar fi lăsaţi să moară de foame prin neplata rentelor viagere sau prin obligaţia de a alege între pensie şi salariu), pe ecran au fost prezentate imagini cu sportivi care primesc rentă viageră, fiind afişat titlul : « Top sportivi aruncaţi în mizerie de guvernul Boc : le-a tăiat rentele viagere ».

De asemenea, sub titlul : « Salarii de lux de la stat », pe ecran au apărut fotografii şi texte cu persoane care primesc salarii foarte mari de la stat.

Faţă de modul în care s-a derulat această ediţie a emisiunii, Consiliul a constatat că postul ANTENA 3 nu a manifestat imparţialitate în prezentarea subiectului referitor la rentele viagere.

Informaţia care a stat la baza acestei dezbateri a fost aceea că respectivele drepturi băneşti, acordate în temeiul prevederilor Legii sportului nr. 69/2000 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, nu au fost achitate în lunile decembrie 2009 şi ianuarie 2010.

Consiliul a constatat că, în ediţia din 16 februarie 2010 a emisiunii « Sinteza zilei », realizatorul şi moderatorul acesteia a susţinut că Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.) nu a plătit sportivilor de performanţă rentele viagere aferente lunilor decembrie 2009 şi ianuarie 2010, anunţând chiar că instituţia a şi renunţat la ele. Pe ecran a fost titrat : « Top sportivi aruncaţi în mizerie de guvernul Boc : le-a tăiat rentele viagere ».

Or, din coroborarea informaţiilor apărute în presă, cu cele conţinute în sesizarea nr. 2366/22.02.2010 formulată de M.E.C.T.S., rezultă că, în data de 12 februarie 2010 (deci anterior difuzării acestei ediţii a emisiunii, în 16.02.2010), această instituţie a statului a achitat respectivele sume restante tuturor celor 497 de beneficiari.

În acest context, aşa cum rezultă din sesizarea menţionată, purtătorul de cuvânt al ministerului a solicitat producătorului emisiunii să intervină telefonic, în direct, în emisiune, pentru a prezenta un punct de vedere oficial al acestei instituţii a statului, în sensul că rentele viagere nu au fost eliminate (acesta constituind un fapt neadevărat afişat pe ecran şi comentat de dl. Mihai Gâdea), că ele au fost şi vor fi achitate integral beneficiarilor, în bugetul M.E.C.T.S. pentru 2010 fiind prevăzute 18 milioane RON cu această destinaţie.

Intervenţia telefonică a purtătorului de cuvânt nu a fost acceptată de postul ANTENA 3, dar, mai mult, nici punctul de vedere exprimat de acesta şi transmis producătorului emisiunii nu a fost prezentat de dl. Mihai Gâdea pe post, acesta continuând să dezbată subiectul în aceeaşi manieră tendenţioasă.

Redăm din raportul de monitorizare :

"CUM STATUL NU AVEA BANI PENTRU AMĂRÂTELE DE RENTE VIAGERE PENTRU MARII CAMPIONI AI ROMÂNIEI ! DAR AVEA BANI PENTRU NUMIREA LUI IONUŢ POPESCU ŞEF LA FONDUL PROPRIETATEA. În timp ce statul nu plătea în decembrie 2009 rentele viagere ale marilor sportivi, spunând că nu are bani, acelaşi Stat şi Guvern aruncă bani pe fereastră cu nesimţirea pentru a numi clientela politică în funcţii sau pentru a răsplăti cu multe contracte enorme aceeaşi clientelă politică. ÎN ACEEAŞI LUNĂ DECEMBRIE 2009 şi bugete grase la Serviciile secrete ! INSTALAREA LUI IONUŢ POPESCU LA FONDUL PROPRIETATEA ! 500.000 DE EURO - DESPĂGUBIRI CĂTRE DANIELA LULACHE, FOST PREŞEDINTE FONDUL PROPRIETATEA. IONUŢ POPESCU 20.000 EURO-SALARIU LUNAR FĂRĂ ALTE SPORURI. 440.000 EURO-VENIT ANUAL FONDUL PROPRIETATEA. BUGETUL S.T.S. ÎN 2010 : 465.512.000 RON."

În finalul emisiunii, dl. Mihai Gâdea a concluzionat : „...suntem cei mai nesimţiţi din lume, pentru că nu le-am mai dat rentele viagere. Şi suntem, pentru că acesta este guvernul nostru. Că ne place, că nu ne place, că i-am votat, că nu i-am votat, ei sunt Guvernul României, nu sunt Guvernul vreunui alt stat sau al vreunei entităţi private. Noi, probabil, că ar trebui, în aceste zile, în aceste seri, privind la această situaţie, să ne fie ruşine. Să ne fie ruşine pentru situaţia pensionarilor, pentru situaţia celor care au primit un salariu mai mic. Să ne fie nouă ruşine sau să le fie lor ruşine ?”

Consiliul a constatat că, în contextul formulării unor critici vehemente la adresa guvernaţilor, pornind de la problema rentelor viagere, postul de televiziune ANTENA 3 nu a prezentat şi punctul de vedere al M.E.C.T.S., instituţie a statului competentă în acest domeniu şi implicată direct în rezolvarea acestei probleme. Mai mult, în deschiderea emisiunii din 17.02.2010, dl. Mihai Gâdea a amintit de subiectul referitor la rentele viagere ale sportivilor, precizând că a primit din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului un drept la replică şi promiţând că îl va discuta cu invitaţii săi, lucru care nu s-a mai întâmplat până la sfârşitul emisiunii.

În aceste condiţii, neprezentând echilibrat şi imparţial principalele puncte de vedere aflate în opoziţie, postul de televiziune ANTENA 3 nu a oferit publicului telespectator posibilitatea de a-şi forma în mod liber opinia cu privire la subiectul dezbătut.

Membrii Consiliului au apreciat că, pentru o informare corectă a publicului, postul de televiziune ANTENA 3 avea obligaţia să respecte dispoziţiile art. 71 din Codul audiovizualului, care prevăd că prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post.

Postul ANTENA 3 avea obligaţia de a prezenta şi punctul de vedere al ministerului ce gestionează problema sportului în România, având în vedere că subiectul era unul de interes public.

Consiliul a considerat că o astfel de abordare a condus la încălcarea, de către radiodifuzor, a obligaţiilor privind respectarea principiilor imparţialităţii şi echilibrului ce trebuie să caracterizeze informarea în probleme de interes public, astfel încât telespectatorii să-şi poată forma în mod liber propria opinie.

Respectarea principiului imparţialităţii este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea asupra publicului telespectator.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la informare al telespectatorilor.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005 pentru postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS), se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 261/23.02.2010 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu amendă de 5.000 lei, întrucât, în ediţia din 16 februarie 2010 a emisiunii »Sinteza zilei", nu a manifestat imparţialitate în prezentarea subiectului referitor la rentele viagere ale sportivilor.

În conformitate cu prevederile art. 71 din Codul audiovizualului, postul ANTENA 3 avea obligaţia să asigure imparţialitatea, echilibrul şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.