Decizia nr. 270 din 25.02.2010

25.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L.
cu sediul în BAIA MARE, str. Vasile Lucaciu nr. 160, jud. Maramureş

pentru postul TRANSILVANIA FOLCLOR

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul TRANSILVANIA FOLCLOR.

Postul TRANSILVANIA FOLCLOR aparţine radiodifuzorului S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 430/28.10.2008 şi decizia de autorizare nr. 1594.0/17.03.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b)( şi e).

Alin. (1) lit. e) al art. 54 dispune că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

În fapt, în urma monitorizării emisiunilor difuzate de postul TRANSILVANIA FOLCLOR, în perioada 01-07 februarie 2010, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate, în mod real, nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 17.03.2009.

Astfel, faţă de formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de programe aprobată de CNA la data de 17.03.2009, postul TRANSILVANIA FOLCLOR a difuzat, în mod real, în perioada monitorizată 01-07 februarie 2010, următoarea structură de programe :

Structura programelor după sursa de provenienţă :
B.2.1. Producţie proprie : Aprobat : 80 % Real : 75 %
B.2.2. Producţii audiovizuale ale altor producători : Aprobat : 20 % Real : 25 %
B.2.3.Programe retransmise : Aprobat : 0 % Real : 0 %
B.2.4. Programe preluate : Aprobat : 0 % Real : 0 %

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
B.4.1. Programe de informare, procent : Aprobat : 40 % Real : 3,16 %
B.4.2. Programe educative, culturale, religioase, procent : Aprobat : 0 % Real : 0 %
B.4.3. Filme, procent : Aprobat : 0 % Real : 0 %
B.4.4. Programe de divertisment : Aprobat : 60 % Real : 96,84 %

Din situaţia prezentată mai sus, rezultă că structura emisiunilor informative reprezintă un procent de numai 3,16 % faţă de 40 % aprobată de Consiliu.

De asemenea, s-a constatat că postul TRANSILVANIA FOLCLOR nu difuzează jurnale de ştiri. Emisiunile informative sunt alcătuite din dezbateri.

Totodată, s-a semnalat că în cadrul emisiunilor de divertisment, care reprezintă un procent de 96,64 %, faţă de 60 % cât este prevăzut în structura de programe aprobată de CNA, la data controlului se difuza muzică populară în proporţie de 75 % (de ex. emisiunile „Poarta Transilvană”, Etno Chef”, „Medalion Folcloric”, „Dor şi cântec transilvan”), iar manele în procent de 25 % (ex. emisiunea„Mertzan TV”).

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L., pentru postul de televiziune TRANSILVANIA FOLCLOR şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TRANSILVANIA FOLCLOR cu somaţie publică, întrucât a modificat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor fără a avea acordul Consiliului, fapt ce contravine art. 54 din Legea audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.