Decizia nr. 3 din 07.01.2010

11.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 1086/09.12.2009

S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.,
Braşov, Str. Traian Grozăvescu nr. 8, Jud. Braşov, CUI R 3046355

Întrunit în sedinţa publică din data de 7 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 1086/09.12.2009 prin care această societate, ce deţine postul de televiziune RTT, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 69 şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 26¹ alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Analizând argumentele pentru care se solicită revocarea deciziei contestate, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură a atrage revocarea acesteia pentru considerentele care urmează.

Afirmaţia potrivit căreia adresa nr. 15943/02.11.2009 nu cuprinde nicio referire la dreptul la replică este nereală, întrucât, prin adresa menţionată se arată că au fost constatate încălcări ale prevederilor legale privind acordarea dreptului la replică, Consiliul atenţionându-vă cu privire la respectarea acestor dispoziţii legale.

În ceea ce priveşte motivele care au stat la baza deciziei prin care societatea a fost obligată să acorde dreptul la replică, acestea au fost expuse pe larg atât în adresa de atenţionare, cât şi în Decizia CNA nr. 1086/2009, fapt pentru care nu se impune a fi reiterate în prezenta decizie de respingere a contestaţiei.

Atitudinea dvs., de a ignora situaţia de fapt şi de a nu înţelege motivele aplicării sancţiunii, expuse în decizia contestată şi avute în vedere în motivarea acesteia, nu poate constitui un argument de natură a atrage revocarea deciziei contestate.

Cu privire la afirmaţia potrivit căreia modul de reflectare a campaniei electorale în emisiunea „Secretele Braşovului” nu a fost atât de gravă încât să merite o sancţiune aşa de severă, urmează să observaţi că sancţiunea amenzii în cunatum de 10.000 lei a fost aplicată având în vedere cele trei fapte constatate prin decizia a cărei revocare o solicitaţi, precum şi împrejurarea că S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. a mai fost sancţionată anterior cu două somaţii publice, pentru încălcarea prevederilor legale privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României. Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a decis că efectele faptelor reţinute prin decizia contestată nu sunt minore, astfel încât să fie adresată o somaţie publică de intrare în legalitate.

În consecinţă, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală, întrucât faptele au existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.