Decizia nr. 302 din 28.04.2011

28.04.2011


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de
S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. împotriva
sancţiunilor aplicate prin Deciziile
nr. 936/23.09.2010, nr. 1081/28.10.2010, nr. 14/11.01.2011, nr. 183/01.02.2011 şi nr. 260/29.03.2011

cu sediul în Bucureşti, Bd. Preciziei, nr. 3P lot nr. 1, clădire C6.1, sector 6 CUI 15994676

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 aprilie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie solicitarea înregistrată la CNA sub nr. 4660/05.12.2010, formulată de radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. prin care acesta solicită Consiliului revocarea sancţiunilor aplicate prin Deciziile nr. 936/23.09.2010, nr. 1081/28.10.2010, nr. 14/11.01.2011, nr. 183/01.02.2011 şi nr. 260/29.03.2011, pentru considerentul că în absenţa înregistrării legale a Partidului Poporului, fapta reţinută în aceste decizii de sancţionare nu ar exista.

Analizând motivul invocat în contestaţie de radiodifuzor, precum şi susţinerile reprezentanţilor radiodifuzorului prezenţi în şedinţa publică din 28 aprilie 2011, în speţă, că în absenţa înregistrării legale a Partidului Poporului ca urmare a respingerii cererii de înfiinţare a acestuia de către Curtea de Apel Bucureşti, faptele reţinute în deciziile contestate nu ar mai exista, întrucât nu se poate face publicitate politică atât timp cât „acest partid politic nu a existat şi nici nu va exista în viitor”, membrii Consiliului au apreciat că acesta nu este un motiv întemeiat pentru anularea deciziilor de sancţionare, având în vedere următoarele aspecte :

- sancţiunile au fost aplicate pentru încălcarea dispoziţiilor legale potrivit cărora publicitatea politică este interzisă în afara perioadelor de campanie electorală, fiind lipsit de relevanţă faptul că partidul a fost sau nu înregistrat, întrucât norma nu distinge cu privire la acest aspect.

- în deciziile de sancţionare a căror revocare se cere se menţionează faptul că radiodifuzorul transmitea mesaje cu carácter politic ori promova un “om politic “ în sensul că informa publicul asupra necesităţii adunării de semnături pentru înfiinţarea partidului, că publicul era invitat să participe la întâlniri cu reprezentanţii partidului ori intenţiile şi “programul” acestora, astfel încât faptele reţinute în sarcina radiodifuzorului continuă să existe, indiferent de situaţia în care cererea de înregistrare a partidului a fost respinsă.

- încălcările reţinute în sarcina radiodifuzorului priveau aspecte de conţinut al comunicării audiovizuale şi nu de legalitate a existenţei „partidului” promovat.

Având în vedere aceste considerente, membrii Consiliului au apreciat că motivele pentru care au fost aplicate sancţiunile subzistă, indiferent de faptul că cererea de înfiinţare a partidului Poporului a fost respinsă, şi că acestea au fost aplicate în mod temeinic şi legal.

Faţă de aceste aspecte, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis respingerea contestaţiei formulate de radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. ca neîntemeiată şi menţinerea deciziilor a căror revocare s-a solicitat.