Decizia nr. 330 din 04.03.2010

04.03.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L.,
pentru postul NORD - VEST TV din localitatea Satu Mare

S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L.
Str. Retezatului nr. 23
SATU MARE Jud. Satu Mare

pentru postul NORD – VEST TV
B-dul Transilvaniei nr. 3, incinta Casei de Cultură a Sindicatelor
SATU MARE Jud. Satu Mare

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 martie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea „Ora adevărului", ediţia din data de 15 februarie 2010, difuzată de postul NORD - VEST TV.

Postul de televiziune NORD - VEST TV aparţine S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 002.2/13.02.2003, decizia de autorizare nr. 487.1-1/25.10.2005 pentru localitatea Satu Mare).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 29 alin. (1) lit. i) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (2) lit. c) din Decizia CNA nr.187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 29 alin. (1) lit. i) din Legea audiovizualului, una din condiţiile pe care trebuie să le respecte comunicările comerciale audiovizuale este ca acestea să nu promoveze, direct sau indirect, practici oculte.

Potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) lit. c) din Codul audiovizualului, în intervalul orar 6,00 - 22,00 nu pot fi difuzate emisiuni care conţin demonstraţii sau detalii importante privind exorcismul, practici oculte, fenomene sau practici paranormale.

În fapt, în data de 15.02.2010, începând cu ora 18.00, postul NORD - VEST TV a difuzat emisiunea „Ora adevărului", moderată de Victor Constantinovici.

Moderatorul Victor Constantinovici a anunţat că va avea ca invitate ”nişte vechi cunoştinţe”, nominalizându-le pe doamnele Mihaela, Lucreţia şi Ana, despre care a afirmat că ”ne-au vrăjit, ne-au dezvrăjit”.

În studiou a fost prezentă numai doamna Mihaela, care a justificat absenţa ”suratelor” ei, acestea aflându-se în mijlocul unui ritual.

Pe ecran a fost afişată informaţia : ”invitat :/MIHAELA/ tămăduitoare”.

În timpul emisiunii, invitata a prezentat obiectele de ritual pe care aceasta le foloseşte, precum şi câteva din activităţile pe care le desfăşoară.

În continuare, moderatorul a invitat-o pe această doamnă să arate telespectatorilor un ritual de descântec public.

După această demonstraţie, a urmat o nouă prezentare a obiectelor şi activităţilor invitatei, iar în contextul discuţiei despre sărbătoarea ,,Dragobete’’ şi despre tradiţiile de primavară şi de deochi, au fost prezentate iarăşi obiectele şi activităţile invitatei.

De asemenea, pe ecran a fost afişat un număr de telefon pentru telespectatorii care doreau să o sune pe invitată, pentru rezolvarea unor ”probleme”, moment în care au fost inserate şi informaţiile : invitat :/ MIHAELA/ tamaduitoare/ Tel. : 0745.78.67.23 (textul a fost menţinut pe ecran până la încheierea emisiunii).

Moderatorul a precizat faptul că aceste ”probleme” trebuie discutate în particular, iar telespectatorii pot apela la invitată prin intermediul numărului de telefon afişat pe ecran.

După prezentarea unui ritual de „vindecare" de impotenţă, moderatorul a reiterat faptul că telespectatorii pot lua legătura cu persoana invitată, la numărul de telefon prezentat pe ecran.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că emisiunea „Ora adevărului", din 15 februarie 2010, a fost difuzată cu încălcarea normelor legale care reglementează regimul practicilor oculte în domeniul audiovizualului.

Difuzarea unei emisiuni cu un astfel de conţinut, în care au fost prezentate demonstraţii şi detalii ale unor practici oculte, contravine dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în intervalul orar 6.00 – 22.00 nu pot fi difuzate emisiuni care conţin demonstraţii sau detalii importante privind exorcismul, practici oculte, fenomene sau practici paranormale.

Or, emisiunea în cauză a fost difuzată începând cu ora 18.00, având o durată de peste 35 de minute, şi a conţinut informaţii detaliate cu privire la obiectele de ritual folosite de invitată şi la activităţile acesteia, fiind făcute şi demonstraţii practice de ritualuri, de exemplu : de descântece, de „vindecare" de impotenţă.

De asemenea, o astfel de abordare şi prezentarea numărului de telefon al invitatei, precum şi îndemnul adresat telespectatorilor de a o suna pe aceasta a constituit, în fapt, o formă explicită de promovare a activităţilor oculte practicate de invitată, fapt ce contravine prevederilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Legea audiovizualului.

Potrivit acestor prevederi, una din condiţiile pe care trebuie să o respecte comunicările comerciale audiovizuale este ca acestea să nu promoveze, direct sau indirect, practici oculte. În baza aceluiaşi raport de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 88 din Codul audiovizualului, conform cărora radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română.

Astfel, anunţul „ACEASTA EMISIUNE ESTE UN PAMFLET SI VA FII CONSIDERAT CA ATARE", care a precedat emisiunea şi care a fost difuzat şi în timpul şi la sfârşitul emisiunii, a conţinut greşeli de scriere şi gramaticale, iar textul nu a fost scris cu diacritice.

De exemplu, construcţia gramaticală „VA FII« , a fost scrisă în mod greşit, forma corectă fiind „VA FI », iar în ceea ce priveşte dezacordul constatat al cuvântului „CONSIDERAT« , forma corectă ar fi fost, „CONSIDERATĂ ».

Prin urmare, titlul postat pe ecran ar fi trebuit scris cu diacritice, sub această formă : „ACEASTĂ EMISIUNE ESTE UN PAMFLET ŞI VA FI CONSIDERATĂ CA ATARE."

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi (3), art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, în conformitate cu dispoziţiile art. 162 alin. (2) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune NORD - VEST TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune NORD - VEST TV cu somaţie publică, întrucât în emisiunea „Ora adevărului", ediţia din 15 februarie 2010, au fost promovate practici oculte, fapt ce contravine reglementărilor din domeniul audiovizualului.

Potrivit acestor prevederi, promovarea, directă sau indirectă, de practici oculte este interzisă.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.