Decizia nr. 411 din 20.04.2010

20.04.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2 CUI 4747298

pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la clasificarea filmelor de lung metraj difuzate în perioada 18-31.03.2010, de postul PRIMA TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.2/25.06.1993, decizia de autorizare nr. 101.0/24.03.1995, reautorizare nr. 101.0-1/24.03.1995).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC SBS Broadcasting Media SRL a încălcat dispoziţiile art. 211 alin. (1) lit. a) şi b) raportat la prevederile art. 16 alin. (3) lit. b), c), e) şi k) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 211 alin. (1) din actul normativ invocat, pot fi difuzate numai în intervalul orar 23.00-6.00 producţiile audiovizuale care prezintă, în mod repetat :
a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj ;
b) scene de sex sau cu conotaţie sexuală, limbaj obscen ;

La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt reglementate criteriile generale de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, criterii care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. Lit. b), c), e), şi k) ale articolului prevăd următoarele criterii :
- lit. b) : utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
- lit. c) : modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică sau angoasă ;
- lit. e) : numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
- lit. k) : calitatea şi tipologia limbajului.

Faţă de aceste criterii generale prevăzute pentru clasificarea producţiilor audiovizuale la art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului, radiodifuzorul a difuzat, cu o încadrare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora, următoarele filme de lung metraj :

PDF - 99 ko
Tabel
Decizia nr. 411/2010

Membrii Consiliului au constatat că producţiile audiovizuale menţionate au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora (violenţă, vulgaritate, scene de nuditate, scene cu conţinut explicit sexual).

Astfel, postul de televiziune Prima TV a încadrat filmele de lung metraj „Piraţii aerului” şi „Mercenarii”, difuzate în zilele de 19, respectiv 26 martie 2010, începând cu ora 22.25, ca fiind producţii audiovizuale interzise copiilor sub 12 ani (semnul de avertizare „12). Ori, dat fiind faptul că acestea au conţinut scene de violenţă şi de sexualitate, limbaj obscen, aceste filme ar fi trebuit difuzate în intervalul orar 23.00-06.00 şi încadrate cu semnul de avertizare „15”.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că genericul de final al filmelor menţionate, difuzate în ziele de 19 şi 26 martie 2010, a fost difuzat parţial, fapt de natură a afecta integritatea filmului, precum şi dreptul publicului telespectator de a fi corect şi complet informat cu privire la producţia pe care a urmărit-o.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune PRIMA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. SBS Broadcasting S.R.L., pentru postul de televiziune PRIMA TV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRIMA TV cu somaţie publică, întrucât două filme de lung metraj, transmise în zilele de 19 şi 26 martie 2010, au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul lor, fapt ce contravine prevederilor Codului audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.