Decizia nr. 550 din 22.09.2011

26.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. PRO TV S.A.,

Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2

pentru postul de televiziune PRO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22.09.2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea dispoziţiilor legale de difuzare a publicităţii de către posturile de televiziune în perioada mai – august 2011. Postul PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-1/13.10.1994). În urma analizării raportului, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date. Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea acestor durate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională şi duratele anunţurilor care nu constituie comunicare comercială. În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul PRO TV în lunile mai - august 2011, în intervalul orar 18.00 - 23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în luna mai, în cadrul unei ore, a fost după cum urmează :

Nr. depăşiri : 5

Total depăşiri : 8 min 5 sec

Depăşire medie : 1 min 37 sec

Interval orar / Durata orară a publicităţii [sec]

Data 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
01.05.2011 659 690 716 717 649
02.05.2011 658 693 665 715 651
03.05.2011 686 700 697 684 688
04.05.2011 663 695 697 666 714
05.05.2011 698 692 703 639 674
06.05.2011 677 707 688 700 659
07.05.2011 720 689 709 705 696
08.05.2011 646 716 689 685 709
09.05.2011 599 700 715 684 622
10.05.2011 715 719 698 719 719
11.05.2011 717 716 715 704 699
12.05.2011 699 695 720 718 711
13.05.2011 688 704 706 684 716
14.05.2011 720 710 719 698 719
15.05.2011 699 707 720 683 721
16.05.2011 683 719 697 720 717
17.05.2011 719 718 718 721 698
18.05.2011 703 718 718 688 709
19.05.2011 706 717 717 718 721
20.05.2011 717 709 703 674 688
21.05.2011 719 705 720 690 720
22.05.2011 710 718 714 701 709
23.05.2011 719 715 715 700 704
24.05.2011 718 717 718 720 700
25.05.2011 718 720 697 716 699
26.05.2011 688 717 720 720 711
27.05.2011 711 720 718 925 508
28.05.2011 699 720 697 719 705
29.05.2011 720 719 719 420 997
30.05.2011 708 718 714 696 704
31.05.2011 711 692 712 720 712

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna mai 2011, a variat între minimum o secundă şi maximum 277 de secunde. Astfel, durata totală a depăşirilor în luna mai a fost de 8 minute şi 5 secunde, depăşirea medie în luna respectivă fiind de 1 minut şi 37 de secunde.

Normele din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, având în vedere depăşirea timpului legal destinat publicităţii (respectiv 12 minute într-o oră), membrii Consiliului au propus şi votat somarea radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. pentru postul de televiziune PRO TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A., pentru postul PRO TV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRO TV cu somaţie publică pentru încălcarea art. 35 din Legea audiovizualului, întrucât nu a respectat cele 12 minute permise de lege pentru difuzarea publicităţii în cadrul unei ore."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.