Decizia nr. 624 din 03.11.2011

04.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, etaj 1, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întrocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunile informative şi de dezbatere, difuzate de postul de televiziune ANTENA 3, în perioada 16 - 18 octombrie 2011.
 Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunile, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 30, 41 alin. (1) lit. a) şi b) şi 45 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
 art. 30 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
 art. 41 (1) Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza : a) imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia ; b) imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei ;
 art. 45 (2) În cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a respecta imaginea şi demnitatea persoanelor aflate în astfel de situaţii.

În fapt, în perioada 16 - 18 octombrie 2011, postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat, în cadrul ediţiilor de ştiri şi a unor emisiuni de dezbatere, informaţii cu privire la accidentul de circulaţie în care a fost implicat, în ziua de 16.10.2011, realizatorul de televiziune Şerban Huidu.
 În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că modul în care radiodifuzorul a reflectat pe postul de televiziune ANTENA 3 evenimentele tragice în care a fost implicat dl. Şerban Huidu s-a făcut cu încălcarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, precum demnitatea, dreptul la imagine şi dreptul la viaţă privată, ocrotite de legislaţia audiovizuală.
 Difuzarea în mod repetat a imaginilor de la locul accidentului, cu o insistenţă care a depăşit cadrul unei informări a publicului, a fost de natură a afecta familiile persoanelor implicate în accident.

În legătură cu acest aspect, membrii Consiliului au constatat încălcarea art. 41 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului care interzice difuzarea de imagini ale persoanelor decedate, fără acordul familiei. Or, imaginile de la locul accidentului (difuzate în mod repetat) au surprins şi imaginea victimelor întinse pe asfalt, imagini care, potrivit dispoziţiilor invocate, nu ar fi putut fi difuzate de postul ANTENA 3. Deşi radiodifuzorul a folosit tehnica blurării în difuzarea respectivelor imagini, acest fapt nu este de natură să îl exonereze de răspundere, în condiţiile în care norma legală interzice, în lipsa acordului familiei, difuzarea de imagini ale persoanelor decedate.
 Scopul unei astfel de prevederi a fost respectarea memoriei victimelor, pe de o parte, iar, pe de altă parte, protejarea persoanelor greu încercate de pierderea unui membru al familiilor lor.

Potrivit raportului de monitorizare, imagini cu victimele accidentului au fost prezentate în următoarele emisiuni, după cum urmează :
 în 16.10.2011 - Ediţie specială - de la orele 13.58, 15.58, 16.58 (repetat) ; - Ediţia de weekend - ora 14.58 (repetat) ; - Ştiri - ora 17.58 (repetat) ; - Punctul de întâlnire - ora 18.58 (repetat) ;
 în 17.10.2011 - Se întâmplă în România - ora 11.00 (repetat) ; - Ştiri - ora 12.00 (repetat) ; - Se întâmplă în România - ora 13.00 (repetat) ; -Ştiri - ora 14.00 (repetat) ; - Esenţial - orele 15.00, 16.00 (repetat) ; -100 de minute - orele 17.00 şi 18.00 (repetat) ; - La ordinea zilei - ora 18.49 (repetat) ; - Ştirea zilei - ora 20.00 (repetat) ; - Subiectiv - ora 21.00 (repetat) ; - Sinteza zilei - ora 21.50 (repetat) ;
 18.10.2011 - Ştiri - orele 7.00 (repetat) ; -Ştirea zilei - orele 20.00 (repetat).

O altă încălcare a legislaţiei audiovizuale constatată de Consiliu a fost cea care interzice difuzarea de imagini ale persoanei aflate în situaţie de victimă, fără acordul acesteia.

Aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, radiodifuzorul a difuzat imagini ale d-nei Huidu, precum şi ale bonei familiei Huidu, care, suferind diferite traumatisme după impactul dintre cele două autoturisme, au fost preluate din maşina avariată a familiei Huidu de către ambulanţele sosite la locul accidentului şi transportate la spital. Or, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia. În lipsa unui astfel de acord, postul ANTENA 3 nu putea difuza respectivele imagini, fiind vorba despre o interdicţie expresă în acest sens.

Conform raportului de monitorizare, acestea au fost difuzate după cum urmează :
 17.10.2011 - Ştiri - ora 14.00 (repetat) ; - Esenţial - orele 15.00 şi 16.00 (repetat) ; - 100 de minute - orele 17.00 şi 18.00 (repetat) ; - Ştirea zilei - ora 20.00 (repetat) ; - Subiectiv - ora 21.00 (repetat) ; - Sinteza zilei - ora 21.50 (repetat) ;
 18.10.2011 – Ştiri orele 8.00 ; 9.00 (repetat) ; 10.00 (repetat) ; 11.00 (repetat) ; - Subiectiv - ora 21.00 (repetat).

În legătură cu modul în care postul de televiziune ANTENA 3 a reflectat accidentul rutier din 16.10.2011 în care a fost implicat dl. Şerban Huidu, membrii Consiliului au constatat şi încălcarea prevederilor art. 45 alin. (2) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a respecta imaginea şi demnitatea persoanelor aflate în astfel de situaţii.

Norma legală invocată stabileşte în sarcina radiodifuzorilor obligaţia ca, în cazul unor situaţii deosebite (unele dintre ele tragice, aşa cum a fost şi accidentul rutier din 16.10.2011), modul de redare a informaţiilor să reflecte realitatea situaţiei, ţinându-se, cont, însă, şi de drepturile persoanelor implicate, drepturi precum imaginea, demnitatea şi dreptul la viaţă privată.

Mediatizarea excesivă a accidentului (în raport de accidente similare, la fel de grave, ce au loc pe şoselele din România), formularea de ipoteze cu privire la gradul de vinovăţie a d-lui Şerban Huidu (care era la volanul autoturismului ce a provocat accidentul respectiv) şi la consecinţele de natură penală ale accidentului, invocarea antecedentelor medicale ale d-lui Huidu şi posibilele consecinţe ale acestora asupra stării sale de sănătate au constituit elemente de natură să afecteze imaginea realizatorului TV, faţă de care numai justiţia va fi în măsură să îi stabilească adevărata responsabilitate.

De altfel, în privinţa ipotezelor emise pe parcursul unora dintre ediţiile informative referitoare la soluţiile ce pot fi pronunţate de instanţa judecătorească în procesul penal ce va stabili circumstanţele producerii accidentului rutier, membrii Consiliului au considerat că, de fapt, comentariile unor invitaţi (între care şi avocaţi), pot fi de natură să aducă atingere fazei de cercetare penală şi, ulterior, dreptului la un proces echitabil.

Membrii Consiliului consideră că televiziunea nu se poate transforma într-o sală de judecată în care invitaţii ori, după caz, moderatorii să se transforme în reprezentanţi ai puterii judecătoreşti, care să pronunţe verdicte de vinovăţie ori de nevinovăţie în astfel de situaţii.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. cu somaţie publică.
 În conformitate cu dispoziţiile art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (1, 2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. - pentru postul de televiziune ANTENA 3 - şi dispune intrarea de îndată în legalitate. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00-21.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu somaţie publică, întrucât emisiunile de ştiri şi de dezbatere din perioada 16 - 18 octombrie 2011, în care a fost mediatizat accidentul rutier în care a fost implicat d-nul Şerban Huidu, au fost difuzate cu încălcarea unor drepturi fundamentale ale omului, protejate de art. 41 şi art. 45 din Codul audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, prezentarea imaginilor persoanelor decedate se putea face numai cu acordul familiilor acestora, iar secvenţele cu celelalte victime ale tragicului accident puteau fi difuzate numai cu acordul acestor persoane."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.