Decizia nr. 836 din 27.07.2010

27.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. PRO TV S.A.,
pentru postul de televiziune PRO TV

S.C. PRO TV S.A.
B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune PRO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A. sub nr. 9690/16.07.2010, 9717/19.07.2010, 9719/19.07.2010, 9776/20.07.2010, 9638/15.07.2010, cu privire la modul în care posturile de televiziune au prezentat subiectul referitor la decesul artistei Mădălina Manole.

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0-1/13.10.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A a încălcat dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, copilul are dreptul la protejarea imaginii publice şi a vieţii sale intime, private şi de familie.

În fapt, în perioada 14 – 18 iulie 2010, în cadrul emisiunilor de ştiri, şi a emisiunii „Happy Hour", postul PRO TV a prezentat pe larg subiectul cu privire la încetarea din viaţă a artistei Mădălina Manole.

Membrii Consiliului au constatat că în cadrul mai multor ediţii informative şi ale emisiunii „Happy Hour", în care a fost mediatizat tragicul eveniment al încetării din viaţă a artistei Mădălina Manole, au fost difuzate, în mod repetat, imagini cu băieţelul acesteia.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiul interesului superior al copilului, dreptul acestuia la imagine publică şi la viaţă de familie fiind prejudiciat.

Asfel, atât în cadrul emisiunilor de ştiri, cât şi în emisiunea „Happy Hour", informaţiile şi comentariile cu privire la acest subiect au fost ilustrate cu imagini ale Mădălinei Manole şi familiei acesteia, context în care au fost difuzate şi imagini cu băieţelul acesteia, în vârstă de un an.

În data de 14.07.2010, în cadrul emisiunilor informative de la orele 19.00 şi 22.30, postul PRO TV a difuzat imagini cu Mădălina Manole şi copilul acesteia, imagini care au fost difuzate în mod repetat şi neblurate. Aceste imagini au fost prezentate şi în cadrul emisiunilor de ştiri din data de 15.07.2010, ediţiile de la orele 07.00, respectiv 09.00.

De asemenea, imagini cu băieţelul Mădălinei Manole au fost prezentate şi în cadrul ediţiilor emisiunii ,,Happy Hour’’, din zilele de 14 şi 15 iulie 2010.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 din Codul audiovizualului, potrivit cărora copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi de familie. În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorul avea obligaţia legală de a respecta interesul superior al copilului şi de a-i proteja imaginea sa publică, chiar dacă acesta are o vârstă fragedă şi nu are capacitatea de a înţelege drama petrecută în familia sa.

Membrii Consiliului apreciază că mediatizarea excesivă a acestui eveniment tragic, privind încetarea din viaţă a Mădălinei Manole, precum şi difuzarea repetată a imaginilor băieţelului artistei au condus la prejudicierea dreptului acestuia la imagine publică şi la viaţă de familie.

Garantarea drepturilor copilului se subordonează, cu prioritate, interesului superior al acestuia şi va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, aceştia bucurându-se de un regim special de protecţie în realizarea drepturilor lor.

De asemenea, potrivit art. 22 din Legea nr. 272/2004, copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale, fiind interzisă orice acţiune de natură să afecteze acest drept.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. pentru postul de televiziune PRO TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRO TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul mai multor emisiuni în care a fost prezentată sinuciderea Mădălinei Manole au fost difuzate, în mod repetat, imagini cu băieţelul artistei, fiindu-i afectată astfel imaginea şi încălcându-se principiul interesului superior al copilului."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.