Decizia nr. 861 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. STAIU DAMIR S.N.C.
cu sediul în SLATINA, str. Toamnei nr. 9, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 12, jud. Olt
CUI : 5877598

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 8404/18.06.2010, cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de cablu din localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea, aparţinând S.C. STAIU DAMIR S.N.C.

Distribuitorul de servicii S.C. STAIU DAMIR S.N.C. deţine avizul de retransmisie nr. A 1565/18.12.2003 - Anexa nr. 1 din 18.12.2003, pentru localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. STAIU DAMIR S.N.C. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar un program, deşi înscris în oferta aprobată de Consiliu, nu era retransmis.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 30.06.2010, în localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. STAIU DAMIR S.N.C. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, PRO CINEMA, GSP TV, DIGI SPORT, HBO, KANAL D, ANTENA 3, B1 TV, FAVORIT TV, NAŢIONAL TV, N 24 PLUS, ANIMAL PLANET, CARTOON NETWORK, TARAF TV, MINIMAX, DIRECT DIGITAL TV, KISS TV, DISNEY, EUFORIA LIFESTYLE TV, UTV, ANTENA 2 şi OTV.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. STAIU DAMIR S.N.C. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea nu retransmite programele TVR CULTURAL, TVR 3, TVR INFO şi TV 5.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă, în oferta sa, serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, respectiv programul TV 5.

Având în vedere că, anterior, S.C. STAIU DAMIR S.N.C. a mai fost sancţionată pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. STAIU DAMIR S.N.C., având avizul de retransmisie nr. A 1565/18.12.2003 - Anexa nr. 1 din 18.12.2003, pentru localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. STAIU DAMIR S.N.C.
Str. Toamnei nr. 9, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 12,
Loc. SLATINA, jud. Olt
CUI : R 5877598

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 861/17.08.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. STAIU DAMIR S.N.C. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. STAIU DAMIR S.N.C. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în reţeaua de cablu din localitatea Şuşani, judeţul Vâlcea a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, faptă ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a inclus în ofertă şi nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR CULTURAL,TVR 3 şi TVR INFO, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”