Decizia nr. 868 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. DIABI CON S.R.L.,
pentru localitatea Alexandria, judeţul Teleorman

S.C. DIABI CON S.R.L. C.U.I. 14084346
Cartier Rovine, bl. G 10, sc.1, ap. 6
Loc. CRAIOVA Jud. Dolj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării înregistrate la CNA sub nr. 9248/07.07.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, aparţinând S.C. DIABI CON S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. DIABI CON S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A0231.1/13.10.2009, Anexa din 13.10.2009, pentru localitatea Alexandria, judeţul Teleorman.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIABI CON S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 15.07.2010, în localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. DIABI CON S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele 31 de programe : ACASĂ, SPORT.RO, ETNO TV, TARAF TV, TELESPORT, PRIMA, ANIMAL PLANET, DISCOVERY CHANNEL, NAŢIONAL TV, FAVORIT TV, PRO TV, ANTENA 1, B1TV, REALITATEA TV, ALEXANDRIA TV, N24 PLUS, ANTENA 3, KISS TV, EUFORIA TV, UTV, SPERANŢA TV, ZONE REALITY, AXN SCI FI, MONEY CHANNEL, KANAL D, VOX NEWS, AXN şi MYNELE.

Programele TV5, TVR INFO, TVR CRAIOVA, TVR3 şi DDTV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în această localitate.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIABI CON S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR INFO şi TVR3), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, cu ocazia efectuării controlului, s-a constatat că programele TVR INFO, TVR3 şi TV5 erau înscrise, dar nu erau retransmise, deşi distribuitorul de servicii are această obligaţie legală conform dispoziţiilor menţionate mai sus.

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont că, anterior, distribuitorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. DIABI CON S.R.L cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. DIABI CON S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A0231.1/13.10.2009, Anexa din 13.10.2009, pentru localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. DIABI CON S.R.L. C.U.I. 14084346
Cartier Rovine, bl. G 10, sc.1, ap. 6
Loc. CRAIOVA Jud. Dolj

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 868/17.08.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. DIABI CON S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. DIABI CON S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR INFO şi TVR 3, precum şi programul TV5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”