Decizia nr. 871 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L.,
pentru localitatea Merghindeal, judeţul Sibiu

S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. C.U.I. 23378081
Str. Mihai Eminescu, nr. 22, bl. B 12, sc. B, ap. 44
Loc. RÂMNICU VÂLCEA Jud. Vâlcea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 9247/07.07.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Merghindeal, judeţul Sibiu, aparţinând S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7120/06.10.2009, Anexa din 06.10.2009/30 pentru localitatea Merghindeal, jud. Sibiu.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 03.08.2010, în localitatea Merghindeal, jud. Sibiu, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele 28 de programe : PVTV, B1TV, ROMANTICA, ANTENA 1, PRO TV, ACASĂ TV, PRO CINEMA, ETNO TV, MTV, AXN, HALLMARK, HBO, CINEMAX, DIGI SPORT, EUROSPORT 2, SPORT.RO, TELESPORT, DISCOVERY CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD, ANIMAL PLANET, NATIONAL GEOGRAPHIC, DISNEY CHANNEL, MINIMAX, CARTOON NETWORK, TARAF TV, ANTENA 3, EUFORIA LIFESTYLE TV şi ANTENA 2.

Programele TVR CULTURAL, TVR3, TVR INFO, TV5, COSMOS TV, DIRECT DIGITAL TV, KISS TV, LIGHT CHANNEL TV, OLTENIA, TELEVIZIUNEA VTV, THE MONEY CHANNEL, TOP SHOP TV, TV NEPTUN, TV ROMÂNIA DE MÂINE CULTURAL, TV ROMÂNIA DE MÂINE EDUCAŢIONAL şi VACANŢA TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR CULTURAL, TVR3 şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, cu ocazia efectuării controlului, s-a constatat că programele TVR CULTURAL, TVR3, TVR INFO şi TV5, erau înscrise, dar nu erau retransmise, deşi distribuitorul de servicii are această obligaţie legală conform dispoziţiilor menţionate mai sus.

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont că, anterior, distribuitorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 7120/06.10.2009, Anexa din 06.10.2009 pentru localitatea Merghindeal, judeţul Sibiu, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. C.U.I. 23378081
Str. Mihai Eminescu, nr. 22, bl. B 12, sc. B, ap. 44
Loc. RÂMNICU VÂLCEA Jud. Vâlcea

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 871/17.08.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Merghindeal, jud. Sibiu, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. EDYNA ŞI JO S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Merghindeal, judeţul Sibiu, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR CULTURAL, TVR 3 şi TVR INFO, precum şi programul TV5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”