Decizia nr. 874 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. VLADY-SAT S.R.L.
cu sediul în localitatea BACĂU, str. Turbinei, nr. 4, jud. BACĂU

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 8314/17.06.2010 cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea FILIPEŞTI, jud. Bacău, aparţinând S.C. VLADY-SAT S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. VLADY-SAT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6838/18.03.2008 - Anexa nr. 1 din 18.03.2008, pentru localitatea FILIPEŞTI, jud. Bacău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. VLADY-SAT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 22.06.2010, în localitatea FILIPEŞTI, jud. Bacău, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. VLADY-SAT S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : FAVORIT TV, ANTENA 2, U TV, MUSIC CHANNEL şi ANTENA 3, iar programele : TVR CULTURAL, TVR INTERNAȚIONAL, OTV, TV FLUX şi TVRM EDUCAȚIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii nu retransmitea în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea FILIPEŞTI, jud. Bacău, programele SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE, respectiv programele TVR CULTURAL, TVR 3, TVR INFO şi TVR IAŞI şi nici programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional, potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. VLADY-SAT S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea FILIPEŞTI, jud. Bacău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. VLADY-SAT S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea FILIPEŞTI, jud. Bacău a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a inclus în oferta de servicii şi nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR CULTURAL, TVR 3, TVR INFO şi TVR IAŞI, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”